PRODUKTY KOSMETYCZNE

Kremy, toniki, pianki, żele, maseczki, a nawet pasty do zębów – każdy konsument wie, że są to kosmetyki i do czego służą, ale czy mamy świadomość, jakie wymagania stawia produktom kosmetycznym prawo?

Wymogi, które muszą spełnić produkty kosmetyczne oraz czynności, jakie powinny być wykonane przed wprowadzeniem do obrotu kosmetyku, często budzą wątpliwości.

Mamy świadomość, że zawiłości prawne nie są proste. Z tego względu oferujmy firmom kompleksową obsługę prawną, w tym dokonanie oceny oznakowania i reklamy oraz rejestrację produktów kosmetycznych. Reprezentujemy także naszych Klientów przed organami nadzoru i przygotowujemy umowy produkcyjne, handlowe, licencyjne oraz dystrybucyjne.

Zachęcamy do zapoznania się z krótkim ,,must know’’ na temat kosmetyków.

Produkty kosmetyczne

Definicja kosmetyku została określona na poziomie europejskim. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1223/2009 z 30 listopada 2009 r. dotyczącym produktów kosmetycznych, produkt wprowadzany do obrotu w tej kategorii to każda substancja lub mieszania przeznaczona do kontaktu z zewnętrznymi częściami ciała ludzkiego (naskórkiem, owłosieniem, paznokciami, wargami oraz zewnętrznymi narządami płciowymi) lub z zębami oraz błonami śluzowymi jamy ustnej, którego wyłącznym lub głównym celem jest utrzymywanie ich w czystości, perfumowanie, zmiana ich wyglądu, ochrona, utrzymywanie w dobrej kondycji lub korygowanie zapachu ciała.

Wszystkie kosmetyki, które są wprowadzane do obrotu na terytorium Unii Europejskiej, muszą spełniać wymagania stawiane im przez prawo. Przede wszystkim kosmetyki muszą być bezpieczne, a ich działanie oraz ocena bezpieczeństwa odpowiednio udokumentowane.

Bezpośrednio związane z bezpieczeństwem kosmetyków jest przygotowanie odpowiedniego procesu produkcyjnego, czyli przede wszystkim stosowanie Dobrych Praktyk Produkcji.

Ciągle zmieniające się prawo, nowe badania naukowe, a także zmiany stylu życia konsumentów, motywują producentów do dostosowywania swoich produktów do otaczającego nas świata. FoodMedLaw monitoruje zmiany w prawie i na bieżąco informuje swoich klientów o zmianach związanych, między innymi, ze statusami składników wykorzystywanych w kosmetykach.

Rejestracja produktów kosmetycznych

Gdy producent ma pewność, że jego produkt kosmetyczny spełnia wymagania określone prawem oraz posiada odpowiednią dokumentację, może przejść do kolejnego kroku jakim jest notyfikacja kosmetyków w europejskim systemie za pośrednictwem ,,The cosmetic products notification portal” (CPNP).

Rejestracja kosmetyku w systemie CPNP jest ostatnim etapem, który poprzedza wprowadzenie kosmetyku do obrotu.

Praktyka prawna FoodMedLaw w ramach świadczonych usług przygotowuje notyfikacje produktów kosmetycznych w systemie CPNP oraz odpowiada na wszelkie wątpliwości Klientów związane z produkcją i sprzedażą produktów kosmetycznych.

Wprowadzenie produktów kosmetycznych do obrotu

Podmioty, które dokonały rejestracji kosmetyku w CPNP, mogą wprowadzić go do obrotu. W przypadku produktów kosmetycznych nie istnieją procedury „dopuszczenia do obrotu” przez określoną instytucję administracji. Podmiot dokonując zgłoszenia kosmetyku na poziomie europejskim może wprowadzać produkt na rynki państw Europy. Podkreślamy, że odpowiedzialność za zgodność kosmetyku z przepisami prawa ponosi osoba odpowiedzialna, wyznaczona przez producenta. Osobą odpowiedzialną może być także sam producent.

Należy pamiętać, że wprowadzenie kosmetyków do obrotu może być obwarowane szczególnymi przepisami poszczególnych krajów, również w Polsce przed udostępnieniem produktu na rynku warto zapoznać się z przepisami ustawy o kosmetykach (a dokładniej ustawy z dnia 4 października 2018 roku o produktach kosmetycznych).

Oznakowanie kosmetyków

Jak każdy produkt wprowadzony do obrotu tak i kosmetyki powinny być odpowiednio oznakowane. Wspomniane już rozporządzenie europejskie określa jakie elementy muszą zostać umieszczone na opakowaniach produktów kosmetycznych.

Jednak oznakowanie kosmetyków to nie tylko obligatoryjne elementy. Każdy przedsiębiorca chce, aby jego produkt przykuł uwagę konsumenta, w tym celu umieszcza na produktach oświadczenia. Należy pamiętać, że również dodatkowe elementy muszą spełniać precyzyjnie określone przez prawo wymogi.

Reklama kosmetyków opiera się głównie na deklaracjach właściwości. Stosowane zabiegi marketingowe powinny opierać się, między innymi, na następujących zasadach: zgodność z prawem, zgodność ze stanem faktycznym, uczciwość, umożliwienie konsumentowi podjęcia świadomej decyzji.

Na produktach kosmetycznych często widzimy symbole, takie jak:  ,,free from”, ,,hipoalergiczny”, a nawet ,,nietestowany na zwierzętach”. Podstawą dobrej reklamy produktów kosmetycznych jest znajomość przepisów oraz wiedza, kiedy można używać wskazanych oświadczeń oraz czy w ogóle ich użycie jest możliwe.

Oznakowanie i reklama produktów kosmetycznych niejednokrotnie bywają problematyczne. Ich prawidłowe wykonanie stanowi skuteczne zabezpieczenie przed karami pieniężnymi ze strony inspekcji. Dlatego też oferujemy usługi przygotowania jak i weryfikacji etykiet, opakowań oraz reklam czy aktywności marketingowych Klientów.

Ustawa o kosmetykach

Producenci kosmetyków oprócz wymagań stawianych im przez prawo europejskie muszą przestrzegać również polskich przepisów, które znajdują się w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o produktach kosmetycznych.

Ustawa nie tylko implementuje europejskie rozporządzenie do polskiego porządku prawnego, ale również nadkłada dodatkowe obowiązki oraz zasady, między innymi:

  • obowiązek oznakowania produktów w języku polskim – tak aby każdy mógł zapoznać się z informacjami o produkcie;
  • zakaz wprowadzania produktów kosmetycznych do obrotu po upływie daty minimalnej trwałości – przez co dba o bezpieczeństwo użytkowników.

Nasza dogłębna znajomość specyfiki branży kosmetycznej oraz najnowszych wytycznych i interpretacji pozwala na profesjonalną obsługę prawną Klientów w tym zakresie. Obserwujemy zagraniczne trendy oraz legislację innych państw członkowskich, co pozwala nam doradzać Klientom na szeroką skalę. Współpracujemy z safety assessorami i laboratoriami, dlatego jesteśmy w stanie zapewnić kompleksowe wsparcie we wprowadzeniu produktu kosmetycznego do obrotu – od A do Z.

Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu!

Przewiń do góry