Suplementy diety – rejestracja, regulacje prawne

rejestracja suplementów diety

Rynek suplementów stale się rozwija. Coraz więcej osób sięga po suplementy, aby uzupełnić swoją codzienną dietę. W obrocie pojawiają się również nowe podmioty, które oferują konsumentom swoje produkty.

Specyfika branży suplementów diety wymaga obsługi prawnej opierającej się na szczegółowej znajomości przepisów prawa w tym zakresie, najnowszych interpretacji i wytycznych organów nadzoru nad bezpieczeństwem żywności.

Co tak naprawdę jest suplementem diety?

W obrocie pojawia się coraz więcej produktów oznaczonych jako ,,suplementy diety”.Regulacje prawne jasno definiują ich charakterystykę. Jednak nie każdy konsument wie, że dostępne w sprzedaży suplementy diety klasyfikowane są jako żywność, a nie jako produkty lecznicze.

Zgodnie z legalną definicją suplementem diety jest wyrób, który rejestrowany jest jako specjalny rodzaj „środka spożywczego”. Jego celem jest uzupełnienie normalnej diety, będący skoncentrowanym źródłem witamin lub składników mineralnych lub innych substancji wykazujących efekt odżywczy, lub inny fizjologiczny, pojedynczych, lub złożonych, wprowadzany do obrotu w formie umożliwiającej dawkowanie, w postaci: kapsułek, tabletek, drażetek i w innych podobnych postaciach, saszetek z proszkiem, ampułek z płynem, butelek z kroplomierzem i w innych podobnych postaciach płynów i proszków przeznaczonych do spożywania w małych, odmierzonych ilościach jednostkowych, z wyłączeniem produktów posiadających właściwości produktu leczniczego”.

W związku z powyższą definicją legalną nie każdy produkt w postaci proszku bądź kapsułki będzie spełniał definicję suplementu diety. Praktyka prawna FoodMedLaw świadczy usługi, które pomagają podmiotom określić kategorię, w której produkt ma zostać wprowadzony do obrotu i będzie objęty reklamą. Dzięki temu można dowiedzieć się m.in. jak zarejestrować suplement diety i jakie zgłoszenia oraz wnioski należy złożyć do urzędów w celu legalnego handlu suplementami diety.

Czy rejestracja suplementów diety jest konieczna do ich sprzedaży i reklamy? Producenci i podmioty wprowadzające do obrotu dany produkt nie mają jako takiego obowiązku rejestracji suplementów diety. Przepisy prawa uzależniają jednak możliwość wprowadzenia produktu po raz pierwszy do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od przedłożenia powiadomienia w Głównym Inspektoracie Sanitarnym (GIS). Warto w tym zakresie zasięgnąć opinii prawnika.

Na podstawie powiadomień GIS tworzy rejestr produktów objętych powiadomieniem o pierwszym wprowadzeniu do obrotu. Dzięki temu konsument może sprawdzić, czy produkt, którym jest zainteresowany, znajduje się w obrocie legalnie,na podstawie wymaganych zgłoszeń i zgodnie z regulacjami.

Czy wprowadzenie nowego suplementu diety do obrotu wymaga jedynie powiadomienia?

Proces wprowadzenia do obrotu:

Powiadomienie o wprowadzeniu do obrotu nowego suplementu diety jest tak naprawdę końcowym etapem procesu. Podmiot, który planuje rozpocząć działalność na rynku środków spożywczych, musi w pierwszej kolejności sprawdzić w przepisach prawa, czy jego produkt wypełnia przesłanki określone w definicji i tym samym, czy można go sprzedawać jako suplement diety. Na tym etapie nierzadko pojawiają się wątpliwości. Są one związane z głównie z opisem danego preparatu. Warto w takiej sytuacji zdecydować się na konsultacje z FoodMedLaw w celu ustalenia, czy wybrane produkty to suplementy diety. Prawnik przeanalizuje ich specyfikację pod kątem zgodności z przytoczoną wcześniej definicją, a także wytycznymi ze strony organów nadzoru.

Co więcej, skorzystanie ze wsparcia prawnego jest ważne, gdyż producent odpowiada za bezpieczeństwo produktu. W związku z tym musi wiedzieć, czy użyte przez niego składniki są dozwolone na rynku unijnym.

Przypominamy, że suplementy diety muszą być produkowane w zakładzie, który jest zgodny z  zasadami określonymi w przepisach prawa, np.: w odniesieniu do wymogów sanitarnych w miejscu produkcji oraz przechowywania suplementów diety.

Kolejną kwestią jest sprzedaż suplementów diety. Pozwolenia z innych krajów, gdzie dany środek jest już legalnie wprowadzony do obrotu, mogą przyspieszyć i ułatwić proces zarejestrowania go w Polsce. Jak wskazuje prawnik, takie dokumenty warto dołączyć podczas powiadomienia suplementu diety do GIS.

rejestracja suplementów diety

Czy istnieją zasady dotyczące znakowanie suplementów diety?

Środki spożywcze są grupą produktów, w odniesieniu do których precyzyjnie opracowano zasady przekazywania konsumentom informacji o produkcie. Z uwagi na fakt, że suplementy diety są środkami spożywczymi, sposób ich oznakowania musi spełniać zarówno wymogi określone w europejskich aktach  prawnych, które są jednakowe dla wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej, jak i wymagania określone w regulacjach przez polskiego ustawodawcę.

Zaznaczamy, że oznakowanie suplementu diety dostępnego w sprzedaży to nie tylko obowiązkowe informacje, przedstawione w formie pisemnej! Są to również inne formy przekazu takie jak: znaki, symbole, obrazki oraz oświadczenia użyte przez podmiot odpowiedzialny w ramach dodatkowej informacji o produkcie. Wszystkie dane wskazane na etykiecie i w ewentualnych ulotkach dołączanych do opakowania muszą być zgodne z przepisami prawa, by legalnie prowadzić sprzedaż środka.

Jak reklamować suplementy diety?

Reklamasuplementów diety może wydawać się skomplikowana ze względu na brak konkretnych uregulowań prawnych w zakresie reklamy, które zostały określone na przykład dla produktów leczniczych. Niektóre podmioty, którą są zrzeszone w organizacjach/stowarzyszeniach producentów suplementów diety stosują wewnętrznie określone regulacje.

A co jeżeli firma nie jest członkiem stowarzyszenia? Jeżeli nie ma konkretnych regulacji, to o czym musi pamiętać podmiot reklamujący suplement diety? Przede wszystkim reklama nie może wprowadzać w błąd! W przypadku sprzedaży suplementów diety istnieje duże ryzyko przypisywania im właściwości leczniczych. Dobrym przykładem jest witamina D, która może być zarówno suplementem diety jak i produktem leczniczym! W określeniu właściwej kategorii produktu pomoże nasz prawnik.

Pamiętajmy, aby działania marketingowe przekazywały konsumentom wszystkie potrzebne i prawdziwe informacje, które pomogą w podjęciu świadomej decyzji zakupowej.Dobrym rozwiązaniem jest skorzystanie z usług prawnika FoodMedLaw, który pod tym kątem przeanalizuje wybrane suplementy diety. Reklama będzie dzięki temu przygotowana zgodnie z obowiązującymi normami.

Co zrobić gdy organy państwowe mają zastrzeżenia do produktu?

Przede wszystkim nie denerwować się! Warto skontaktować się z naszym prawnikiem. Zgodnie z przepisami prawa zarówno GIS jak i lokalne Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne mają uprawnienia do wszczęcia postępowań wyjaśniających w odniesieniu do sprzedaży środków spożywczych, w tym suplementów diety.

Jakie są najczęstsze przyczyny? Te, o których wspominamy wyżej! Zbyt daleko idąca reklamasuplementów diety lub ich błędne oznakowanie, które może zweryfikować prawnik FoodMedLaw. Zdarzają się również sytuacje, gdy w związku ze zmianami w prawie (opartymi na nowych badaniach naukowych), niektóre składniki, które od dawna były używane w suplementach diety, są uznawane za niebezpieczne. Organy kontroli wszczynają wtedy postępowanie, którego celem jest zmodyfikowanie produktu tak, aby był zgodny z obowiązującymi przepisami.

W ramach współpracy oferujemy naszym klientom kompleksową pomoc zarówno na etapie zarejestrowania oraz wprowadzania do obrotu, jak i przy samej sprzedaży oraz w przypadkach prowadzonych postępowań wyjaśniających. Monitorujemy również zmiany w prawie, aby nasi klienci mogli w odpowiednim czasie dostosować swoje produkty i uzyskać wymagane zaświadczenia oraz zatwierdzenia.

Postępowanie nie musi być uciążliwe dla przedsiębiorcy!

suplementy diety

Jeżeli są Państwo zainteresowani wprowadzeniem do obrotu suplementów diety lub są Państwo podmiotem działającym na rynku oferujemy nasze wsparcie w:

  • przygotowaniu i weryfikacji oznakowania, prezentacji i reklamy;
  • kompleksowym wprowadzeniu suplementu diety na rynek zgodnie z regulacjami prawnymi, jego notyfikowaniu i uzyskaniu wpisów, zatwierdzeń oraz zaświadczeń niezbędnych do sprzedaży produktów;
  • opiniowaniu działań marketingowych, stron internetowych i reklam w różnych mediach;
  • postępowaniach przed Głównym Inspektorem Sanitarnym, Państwowymi Powiatowymi Inspekcjami Sanitarnymi, Granicznymi Inspektorami Sanitarnymi oraz organami Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych;
  • prawidłowej kwalifikacji produktu przed rozpoczęciem sprzedaży;
  • kwestiach związanych z importem i eksportem suplementów diety;
  • weryfikacji przez prawnika składu suplementu diety pod kątem zgodności z prawem oraz wytycznymi organów nadzoru;
  • przygotowaniu opinii prawnych;
  • sporządzeniu umów handlowych, regulaminów oraz bieżącej obsłudze prawnej firmy.

W celu uzyskania większej ilości informacji zapraszamy do kontaktu.

Przewiń do góry