Prawo żywnościowe – znakowanie i etykiety

prawo żywnościowe

Z wielu różnorodnych przyczyn żywność jest jednym z najbardziej szczegółowo uregulowanych prawnie obszarów. Nic dziwnego! Zarówno konsumenci jak i podmioty działające na rynku środków spożywczych chcą, aby środki spożywcze dostępne w obrocie były bezpieczne i jak najwyższej jakości, a sposób ich etykietowania jasny i czytelny

Z prawnego punktu widzenia żywność (lub środek spożywczy) oznacza jakiekolwiek substancje lub produkty, przetworzone, częściowo przetworzone lub nieprzetworzone, przeznaczone do spożycia przez ludzi, lub których spożycia przez ludzi można się spodziewać.

„Środek spożywczy” obejmuje napoje, gumę do żucia i wszelkie substancje, łącznie z wodą, świadomie dodane do żywności podczas jej wytwarzania, przygotowania lub obróbki. Definicja ta obejmuje wodę zgodną z normami (określonymi przez prawo).

A co nie jest żywnością? Za środki spożywcze nie można uznać:

 • pasz;
 • zwierząt żywych, chyba że mają być one wprowadzone na rynek do spożycia przez ludzi;
 • roślin przed dokonaniem zbiorów;
 • produktów leczniczych;
 • kosmetyków;
 • tytoniu i wyrobów tytoniowych;
 • narkotyków lub substancji psychotropowych w rozumieniu Jedynej konwencji o środkach odurzających z 1961 r. oraz Konwencji o substancjach psychotropowych z 1971 r.;
 • pozostałości i zanieczyszczeń;
 • wyrobów medycznych.

Jak można łatwo zauważyć, do katalogu ,,żywności” możemy zaliczyć wiele produktów. Pamiętajmy jednak, że niektóre środki spożywcze są zakwalifikowane przez prawo do specjalnych grup, na przykład: suplementów diety, żywności wzbogaconej, czy żywności specjalnego przeznaczenia medycznego. Informują o tym odpowiednie etykiety i oświadczenia.

Jeżeli mają Państwo wątpliwości, do jakiej kategorii żywności przypisać swój produkt, śpieszymy z pomocą! W ramach współpracy pomagamy naszym Klientom w ocenie składu i klasyfikacji artykułów spożywczych produkowanych i/lub wprowadzanych przez nich do obrotu. Przygotowujemy również  stosowne oświadczenie żywieniowe, zdrowotne oraz etykiety żywności, a także weryfikujemy poprawność gotowego oznakowania.

Prawo żywnościowe

Pod pojęciem ,,prawo żywnościowe” rozumiemy przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne regulujące sprawy żywności w ogólności, a ich bezpieczeństwo w szczególności, zarówno na poziomie Unii Europejskiej, jak i krajowym. Definicja ta obejmuje wszystkie etapy produkcji, przetwarzania, etykietowania i dystrybucji żywności oraz paszy produkowanej dla zwierząt hodowlanych lub używanej do żywienia zwierząt hodowlanych.

Czy w polskim porządku prawnym mamy ustawę o żywności? Oczywiście! Ustawa o żywności to potoczna nazwa ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Nie jest to jedyny akt prawny, który reguluje kwestie środków spożywczych w naszym kraju. Do ustawy o żywności zostało uchwalonych wiele wykonawczych aktów prawnych. Oprócz nich podmioty z branży spożywczej muszą przestrzegać wielu rozporządzeń będących elementem prawodawstwa europejskiego – w tym również, jeżeli chodzi o treści etykiet produktów czy stosowane oświadczenia – żywieniowe i zdrowotne.

Prawo żywnościowe jest bardzo rozbudowanym obszarem prawa. Jak podmioty spożywcze powinny radzić sobie z dużą ilością aktów prawnym oraz ich ciągłymi zmianami? Odpowiedź znajdą Państwo poniżej.
znakowanie produktów spożywczych

Nowoczesna praktyka prawa żywnościowego

Prawo żywnościowe reguluje wszystkie etapy od produkcji i etykietowania po dystrybucję środków spożywczych. Organami, które czuwają nad poprawnością działań podmiotów z branży żywnościowej, są powiatowe i wojewódzkie stacje sanitarno – epidemiologiczne oraz Główny Inspektor Sanitarny, a także Inspektorat Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Co zrobić, gdy inspekcja zadaje pytania lub stawia zarzuty, które odnoszą się np. do etykiety? Warto skorzystać z usług nowoczesnej praktyki prawnej specjalizującej się w prawie żywnościowym.

W FoodMedLaw jesteśmy ekspertami w zakresie prawa żywnościowego, w tym poprawnego etykietowania. Naszym Klientom zapewniamy profesjonalne doradztwo prawne oparte na znajomości prawa unijnego, polskiego, a także wyspecjalizowanej wiedzy na temat praktyk organów w kraju oraz za granicą. Oferujemy obsługę prawną w zakresie środków spożywczych, żywności wzbogaconej, żywności specjalnego przeznaczenia medycznego, preparatów do początkowego i dalszego żywienia niemowląt oraz środków spożywczych zastępujących całodzienną dietę, do kontroli masy ciała, a także weryfikację oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych. Nasze wsparcie prawne obejmuje zagadnienia dotyczące wprowadzenia do obrotu, oznakowania, marketingu, reklamy i innych aspektów regulacyjnych. Jednym z obszarów naszej działalności jest również ocena etykietowania produktów spożywczych. Jeżeli zatem zależy Państwu na tym, aby oświadczenia żywieniowe, zdrowotne lub też etykieta dla żywności zostały przygotowane dokładnie tak, jak należy – to serdecznie zapraszamy do kontaktu!

Znakowanie produktów spożywczych

Tak jak w przypadku wszystkich produktów dostępnych w obrocie, tak i w odniesieniu do żywności znakowanie oraz etykietowanie szczegółowo uregulowane jest w prawie.

Na gruncie prawodawstwa europejskiego określono podstawowe zasady znakowania żywności, w tym sposobu tworzenia etykiet. Składają się na nie między innymi obowiązek wskazania na oznakowaniu takich informacji jak: nazwa żywności, wykaz składników oraz ilość netto.

Prawodawca określił również wymagania odnoszące się do szczególnych kategorii żywności, na przykład: żywności specjalnego przeznaczenia medycznego, preparatów do początkowego i dalszego żywienia niemowląt oraz środków spożywczych zastępujących całodzienną dietę, do kontroli masy ciała.

Oznakowanie środków spożywczych może zawierać także dodatkowe deklaracje. Należy pamiętać, że oświadczenie to nie tylko zdania, ale każdy komunikat lub przedstawienie, które, nie są obowiązkowe, łącznie z przedstawieniem obrazowym, graficznym lub symbolicznym w jakiejkolwiek formie, które stwierdza, sugeruje lub daje do zrozumienia, że żywność ma szczególne właściwości. Oznakowanie środków spożywczych to bardzo istotna kwestia – nie tylko z przyczyn prawnych. Doskonale wiemy o tym, że coraz więcej konsumentów przed podjęciem decyzji o zakupie konkretnego towaru zwraca uwagę właśnie na informacje dotyczące zarówno składu, jak i pochodzenia żywności.

W ramach świadczonych usług specjaliści z FoodMedLaw ocenią dla Państwa, czy wybrane oświadczenia zdrowotne i żywieniowe mogą zostać użyte zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wskażą, jakie są warunki ich stosowania. Bardzo zależało nam na tym, aby prezentowana oferta miała charakter kompleksowy. Dlatego też na naszą pomoc mogą liczyć małe, średnie i duże firmy zajmujące się produkcją żywności oraz jej dystrybucją lub importem.

reklama żywności

Prezentacja i reklama żywności

Przede wszystkim prezentacja żywności nie może wprowadzać w błąd, w szczególności:

 1. co do właściwości środka spożywczego, a w szczególności co do jego charakteru, tożsamości, właściwości, składu, ilości, trwałości, kraju lub miejsca pochodzenia, metod wytwarzania lub produkcji;
 2. przez przypisywanie środkowi spożywczemu działania lub właściwości, których on nie posiada; np. poprzez niewłaściwe etykietowanie.
 3. przez sugerowanie, że środek spożywczy ma szczególne właściwości, gdy w rzeczywistości wszystkie podobne środki spożywcze mają takie właściwości, zwłaszcza przez szczególne podkreślanie obecności lub braku określonych składników lub składników odżywczych; (informacje zawarte na etykiecie, które mogą wprowadzać w błąd)
 4. przez sugerowanie poprzez wygląd, opis lub prezentacje graficzne, że chodzi o określony środek spożywczy lub składnik, mimo że w rzeczywistości komponent lub składnik naturalnie obecny lub zwykle stosowany w danym środku spożywczym został zastąpiony innym komponentem lub innym składnikiem.

Działania marketingowe związane z promocją żywności powinny być realizowane zgodnie z zasadami określonymi powyżej. To bardzo istotne, ponieważ etykietowanie środków spożywczych w sposób, który wprowadza odbiorców w błąd, będzie wiązało się z poważnymi sankcjami pieniężnymi.

Pamiętajmy również, że wszystkie oświadczenia zdrowotne, które umieszczamy w związku z żywnością, nie tylko na oznakowaniu, ale również na ulotkach, stronach internetowych oraz w reklamie telewizyjnej powinny być dopuszczone do stosowania.

Praktyka prawna FoodMedLaw oferuje swoim klientom kompleksowe usługi związane między innymi z:

 • klasyfikacją produktów,
 • oceną,
 • składu,
 • oznakowania,
 • działań marketingowych.

Na oferowane przez FoodMedLaw usługi składa się doradztwo obejmujące prawo żywnościowe. Podpowiadamy, jak zgodnie z przepisami przygotować znakowanie produktów i oznakowania żywności, wspieramy prowadzenie działań promocyjnych, pomagamy sporządzać dokumentację (np. specyfikacje, certyfikaty). Doradzamy, jak stosować oświadczenie żywieniowe i wskazujemy, jakie oświadczenia zdrowotne są dozwolone. Sporządzamy opinie prawne z zakresu prawa żywnościowego i służymy doświadczeniem oraz wiedzą specjalistów w tej dziedzinie. Zachęcamy do współpracy klientów, których interesują aspekty takie jak np. etykieta i znakowanie produktu spożywczego.

Zapraszamy do kontaktu!

Przewiń do góry