Aktualności

Wyroby medyczne po 26 maja 2024 r.

Wyroby medyczne po 26 maja 2024 r.

Jak wprowadzać do obrotu lub do używania wyroby medyczne po 26 maja 2024 r. na podstawie przepisów przejściowych? Z uwagi na powstałe problemy związane z certyfikacją wyrobów medycznych przez jednostki notyfikowane, wiele podmiotów działających na rynku wyrobów medycznych zadawało pytanie w jaki sposób wykazać, że producent lub upoważniony przedstawiciel złożyli do dnia 26 maja 2024 r. formalny wniosek do jednostki…

Ważny wyrok TSUE: Hasło „przyjazny dla skóry” zakazane w reklamie produktów biobójczych

Ważny wyrok TSUE: Hasło „przyjazny dla skóry” zakazane w reklamie produktów biobójczych

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał istotny wyrok w sprawie dotyczącej reklamy produktów biobójczych (C-296/23). Sieć drogerii oferowała do sprzedaży środek dezynfekujący, na etykiecie którego znajdowały się określenia takie jak: „ekologiczny uniwersalny środek dezynfekujący o szerokim spektrum działania”, „dezynfekcja skóry, rąk i powierzchni zewnętrznych”, „skuteczny przeciwko koronawirusowi SARS” „przyjazny dla skóry” „bio” „bez alkoholu”. Niemieckie stowarzyszenie zwalczania nieuczciwej konkurencji uznało, że…

JAK REKLAMOWAĆ SUPLEMENTY DIETY? – NAJNOWSZE WYTYCZNE RADY REKLAMY

JAK REKLAMOWAĆ SUPLEMENTY DIETY? – NAJNOWSZE WYTYCZNE RADY REKLAMY

W maju 2024 roku Rada Reklamy opublikowała kompleksową samoregulację w obszarze etycznej reklamy suplementów diety. Dokument stał się ważną częścią Kodeksu Etyki Reklamy Kompleksowa samoregulacja ma stanowić jasny kierunek wśród przedsiębiorców w zakresie standardów, które powinni stosować. Co konkretnego zakłada? 🚫 Ograniczenia w reklamie suplementów diety Zgodnie z treścią samoregulacji reklama suplementów diety nie może m.in.: wprowadzać odbiorcy w błąd…

Koniec zakazu reklamy aptek?

Koniec zakazu reklamy aptek?

➲ Czy przepisy dotyczące zakazu reklamy aptek zostaną złagodzone? – KE składa skargę przeciwko Polsce do TSUE❗️⇩ 🔴Dnia 13 marca 2024 r. KE złożyła przeciwko Polsce skargę do TSUE (sygn. C-200/24), dotyczącą przepisów ustawy Prawo Farmaceutyczne, które od ponad 12 lat ograniczają reklamę aptek, punktów aptecznych oraz placówek handlu pozaaptecznego. 🔎Przypomnijmy, że zgodnie z polskim prawem apteki mogą przekazywać ogółowi…

Reklama leków? Nie dla dzieci!

Reklama leków? Nie dla dzieci!

Zgodnie z art. 53 ust. 3 pr. farm., reklama produktu leczniczego nie może być kierowana do dzieci ani zawierać żadnego elementu, który jest do nich kierowany. Biorąc pod uwagę fakt, że reklama w formie audiowizualnej (np. w telewizji), audialnej (w radio) lub wizualnej (np. w formie plakatu) może być w praktyce dostępna dla odbiorców poniżej 18. roku życia, ukształtowanie treści…

Etykiety peel-off – jak je prawidłowo stosować? 🔎

Etykiety peel-off – jak je prawidłowo stosować? 🔎

Etykiety wielowarstwowe peel-off niejednokrotnie ułatwiają przekazywanie wymaganych informacji o produkcie, zwłaszcza w przypadku opakowań o małej powierzchni. Dotychczas organy kontrolujące stały na stanowisku, że dla informacji obowiązkowo zamieszczanych na etykiecie (m.in. wykazu składników) zarezerwowana jest jedynie wierzchnia warstwa etykiety wielowarstwowej. W opublikowanym na początku 2023 roku wyroku WSA w Rzeszowie (sygn. akt. II SA/Rz 926/22) przyjęto jednak odmienny pogląd na…

Nowe rozporządzenie ws. substancji wzbogacających

Nowe rozporządzenie ws. substancji wzbogacających

5 kwietnia 2024 r. weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2024 r. dotyczące substancji wzbogacających dodawanych do żywności. Uchyla ono dotychczas obowiązujące rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 września 2010 r. w sprawie substancji wzbogacających dodawanych do żywności. 👉 Co to oznacza w praktyce? 🍽️ Obligatoryjne wzbogacanie: Podobnie jak dotychczas, wszystkie tłuszcze (z wyjątkiem masła,…

Dyrektywy śniadaniowe – co się zmieni?

Dyrektywy śniadaniowe – co się zmieni?

Dnia 10 kwietnia 2024 r. Parlament Europejski przyjął tzw. dyrektywy śniadaniowe[1]. Nowe stanowisko Parlamentu, zatwierdzone w pierwszym czytaniu, ma na celu wprowadzenie aktualizacji przepisów dotyczących m.in. produktów takich jak: MIÓD (zmiany w dyrektywie Rady 2001/110/WE) Najważniejsze zmiany obejmują: obowiązek umieszczania na etykiecie kraju pochodzenia miodu w głównym polu widzenia. Jeśli miód pochodzi z więcej niż jednego kraju, na etykiecie należy…

Nowy system powiadomień GIS!

Nowy system powiadomień GIS!

W dniach 8-12 lutego 2024 r. Główny Inspektor Sanitarny prowadził prace nad zmianą Elektronicznego Systemu Powiadamiań („ESP”). Od 12 lutego dotychczasowy system ESP nie jest już dostępny. Aktualnie nowy system działa poprzez platformę https://e.sanepid.gov.pl/. Jeżeli mieli Państwo dotychczas konto w systemie ESP, wówczas pierwszym krokiem będzie zalogowanie się w usłudze „E-USŁUGA “POWIADOMIENIE O WPROWADZENIU PRODUKTU DO OBROTU” za pomocą Login.gov.pl…

IDEAS POWERED FOR BUSINESS – Fundusz dla MŚP

IDEAS POWERED FOR BUSINESS – Fundusz dla MŚP

Ruszyła kolejna edycja programu Ideas Powered for business, który przyznaje dotacje w celu ochrony praw własności intelektualnej małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). MŚP z siedzibą w Unii Europejskiej (UE) mogą ubiegać się o vouchery, które zapewnią dostęp do częściowego zwrotu uiszczonych opłat. Fundusz oferuje następujące możliwości w przypadku znaków towarowych i wzorów przemysłowych: 75% zwrotu opłat za zgłoszenie unijnego znaku…

Przewiń do góry