Akcyza na niektóre produkty konopne była tematem wielu dyskusji branżowych. Poprawność uznania produktów z konopi, takich jak liquidy CBD, za wyroby akcyzowe była podważana niejednokrotnie.

Polski ustawodawca planuje z początkiem 2023 r. usunąć lukę interpretacyjną i wprowadzić zmianę ustawy o podatku akcyzowym.

Co się zmieni?

W projekcie z dnia 5 sierpnia 2022 r. zaproponowano nową definicję płynu do papierosów elektronicznych oraz rozbudowano definicję wyrobów nowatorskich.

Zgodnie z projektem od 2023 r. płynem do papierosów elektronicznych będzie ,,roztwór przeznaczony do wykorzystania w papierosach elektronicznych, zarówno z nikotyną, jak i bez nikotyny, w tym bazę do tego roztworu zawierającą glikol lub glicerynę, przy czym roztwór uważa się za przeznaczony do wykorzystania w papierosach elektronicznych, gdy jest używany albo ze względu na jego zasadniczy charakter, skład i właściwości fizykochemiczne może być użyty w papierosach elektronicznych, w szczególności gdy jest oferowany do sprzedaży lub sprzedawany w specjalistycznych sklepach bądź punktach sprzedaży z wyrobami tytoniowymi, płynami do papierosów elektronicznych, wyrobami nowatorskimi i ich substytutami oraz urządzeniami i akcesoriami do używania tych wyrobów akcyzowych oraz w sieci Internet”.

Jaka jest przyczyna zmian?

Jak wskazano w uzasadnieniu, zmiana jest efektem doświadczeń zebranych w czasie funkcjonowania dotychczasowej definicji płynów do papierosów elektronicznych. Wynika ona wprost ze stwierdzonych przez organy Krajowej Administracji Skarbowej podczas kontroli przypadków unikania opodatkowania. Wyroby, które ze względu na swój skład surowcowy albo formę opakowania, czy wreszcie miejsce sprzedaży w wyspecjalizowanych punktach mogły być użyte bezpośrednio jako płyn do papierosów elektronicznych albo jako baza do sporządzenia tego roztworu (np. aromaty), były deklarowane jako np. aromat do kominków czy odświeżacz powietrza. Kluczowym kryterium powodującym uznanie danego roztworu za płyn do papierosów elektronicznych jest jego przeznaczanie do wykorzystania w e-papierosach.

Autorzy projektu wprost wskazują, że zaproponowana zmiana umożliwi organom kontrolnym i podatkowym wykazanie, że sprzedawca płynów do e-papierosów jedynie dla pozoru wskazywał przeznaczenie tych wyrobów do celów nieopodatkowanych.

Co zmiany oznaczają dla przedsiębiorców?

Produkty, takie jak liquidy CBD oraz olejki konopne, mogą zostać uznane za wyroby akcyzowe nie tylko z uwagi na swoje przeznaczenie, ale również ze względu na ewentualną możliwość użycia ich w papierosach elektronicznych oraz fakt, że są sprzedawane w wyspecjalizowanych sklepach.

Projekt nowelizacji ustawy jest już po konsultacjach społecznych. Obecnie został przekazany do opiniowania.

Po uzyskaniu pozytywnej opinii oraz po przyjęciu przez Parlament, zmiany wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

Przewiń do góry