W trakcie prowadzonego przez nas szkolenia jeden z uczestników zadał ciekawe pytanie dotyczące oznakowania produktu kosmetycznego – czy jest możliwe niezamieszczanie daty minimalnej trwałości oraz znaku PAO na oznakowaniu w odniesieniu do aerozoli?

Warto najpierw przypomnieć generalne zasady odnoszące się do oznakowania produktów, bowiem w rozporządzeniu nr 1223/2009 w art. 19 zostało wskazane, że produkt powinien posiadać datę minimalnej trwałości (datę poprzedzoną „najlepiej zużyć przed końcem” bądź symbolem klepsydry).

Wskazanie daty minimalnej trwałości nie jest obowiązkowe w przypadku produktów kosmetycznych o minimalnej trwałości dłuższej niż 30 miesięcy. Produkty takie zawierają informację o okresie, w jakim po otwarciu pojemnika, produkt jest bezpieczny i może być stosowany bez szkody dla konsumenta. Informacja ta powinna zawierać symbol PAO (otwartego pojemniczka).

I teraz pojawia się pytanie – czy do wszystkich produktów stosujemy ww. zasady?

Odpowiedź brzmi: nie.

Z brzmienia art. 19 lit. c) rozporządzenia nr 1223/2009 wynika, że wskazanie daty minimalnej trwałości nie jest obowiązkowe w przypadku produktów kosmetycznych o minimalnej trwałości dłuższej niż 30 miesięcy. Produkty takie zawierają informację o okresie, w jakim po otwarciu pojemnika, produkt jest bezpieczny i może być stosowany bez szkody dla konsumenta. Informacja ta powinna zawierać – z wyjątkiem przypadków, gdy pojęcie trwałości po otwarciu nie ma zastosowania – symbol określony w załączniku VII pkt 2 oraz wspomniany okres (w miesiącach lub latach).

Przykłady produktów, gdy pojęcie „trwałości po otwarciu” nie ma zastosowania, określono w wytycznych Komisji Europejskiej[1]:

  • jeśli nie występuje fizyczne otwarcie produktu, np. produkt sprzedawany jest w pojemniku, w którym nie ma kontaktu zawartości z otoczeniem (np. aerozole),
  • w przypadku produktów w jednorazowych porcjach – gdzie nie ma terminu po otwarciu a produkt przeznaczony jest do natychmiastowego użycia,
  • jeśli otwarcie produktu nie powoduje pogorszenia jakości lub zepsucia, które miałoby wpływ na bezpieczeństwo produktu lub jego deklarowane właściwości (produkty niskiego ryzyka mikrobiologicznego, jak np. lakiery do paznokci, perfumy, sole do kąpieli, tradycyjne mydła toaletowe w kostce).

Podsumowując, jeżeli właściwości danego produktu wskazują, że pojęcie trwałości po otwarciu nie ma zastosowania w tym przypadku, to taki produkt może nie posiadać ani informacji o dacie minimalnej trwałości ani symbolu PAO.

Jeżeli mają Państwo wątpliwości dotyczące kwestii związanych z produktami kosmetycznymi, serdecznie zapraszamy do kontaktu!


[1] Practical implementation of Article 6(1)(c) of the Cosmetics Directive (76/768/EEC):LABELLING OF PRODUCT DURABILITY: “PERIOD OF TIME AFTER OPENING” 04/ENTR/COS/28

Przewiń do góry