Dnia 10 kwietnia 2024 r. Parlament Europejski przyjął tzw. dyrektywy śniadaniowe[1].

Nowe stanowisko Parlamentu, zatwierdzone w pierwszym czytaniu, ma na celu wprowadzenie aktualizacji przepisów dotyczących m.in. produktów takich jak:

 • MIÓD (zmiany w dyrektywie Rady 2001/110/WE)

Najważniejsze zmiany obejmują:

 • obowiązek umieszczania na etykiecie kraju pochodzenia miodu w głównym polu widzenia. Jeśli miód pochodzi z więcej niż jednego kraju, na etykiecie należy wskazać kraje pochodzenia w porządku malejącym na podstawie ich udziału wagowego (z procentowym udziałem miodu z każdego kraju). Przy czym w przypadku opakowań mniejszych niż 30 g będzie możliwe umieszczenie jedynie odpowiednich dwuliterowych kodów ISO danego państwa;
 • w przypadku miodu piekarskiego obowiązek umieszczenia na etykiecie w bezpośrednim sąsiedztwie nazwy produktu napisu „przeznaczony wyłącznie do gotowania”.
 • SOKI OWOCOWE (zmiany w dyrektywie Rady 2001/112/WE)

Najważniejsze zmiany obejmują:

 • wymóg umieszczania odpowiednich informacji na etykietach produktów zawierających mieszaniny soków owocowych z koncentratu lub soków o obniżonej zawartości cukru z koncentratu oraz nektarów owocowych uzyskanych z jednego lub więcej produktów skoncentrowanych. Konkretnie, na etykiecie muszą być wyraźnie podane informacje o stosowaniu koncentratu lub jego częściowym wykorzystaniu w produkcie. Informacje te muszą być umieszczone w sposób wyraźny obok nazwy produktu;
 • umożliwienie wskazania na etykiecie w tym samym polu widzenia co nazwa produktu informacji „soki owocowe zawierają wyłącznie naturalnie występujące cukry”.
 • DŻEMY OWOCOWE I MARMOLADY (zmiany w dyrektywie Rady 2001/113/WE)

Najważniejsze zmiany obejmują:

 • zwiększenie minimalnej zawartości owoców w dżemie – 450 g na 1000 g produktu końcowego (dżem ekstra 500 g ogólnie na 1000 g produktu końcowego);
 • możliwość stosowania zamiennie określenia „dżem” i „marmolada” w odniesieniu do dżemów z owoców innych niż owoce cytrusowe – w zależności od Państwa Członkowskiego;
 • wprowadzenie określenia „marmolada cytrusowa”. Na etykiecie zakłada się również dopuszczenie możliwości zastąpienia w nazwie „marmolada cytrusowa” określenia „cytrusowa” bezpośrednią nazwą użytego owocu cytrusowego.

Aktualnie zmiany dyrektyw są nadal procedowane w Radzie. Dopiero po opublikowaniu dyrektywy zmieniającej, Państwa Członkowskie będą miały 2 lata na wdrożenie wytycznych do swojego prawa krajowego.

Zmiana „dyrektyw śniadaniowych” będzie niewątpliwie stanowić wyzwanie dla przedsiębiorców działających w branży spożywczej. Ma jednak ona na celu przede wszystkim pomóc konsumentom w podejmowaniu bardziej świadomych i zdrowszych decyzji zakupowych.

Link: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2024-0193_EN.html#title2

___

 1. Określenie „dyrektywy śniadaniowe” dotyczy siedmiu dyrektyw unijnych:
 • Dyrektywy 1999/4/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 lutego 1999 r. odnoszącej się do ekstraktów kawy i ekstraktów cykorii (Dz. U. UE. L. z 1999 r. Nr 66, str. 26 z późn. zm.),
 • Dyrektywy 2000/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 czerwca 2000 r. odnoszącej się do wyrobów kakaowych i czekoladowych przeznaczonych do spożycia przez ludzi (Dz. U. UE. L. z 2000 r. Nr 197, str. 19 z późn. zm.),
 • Dyrektywy Rady 2001/110/WE z dnia 20 grudnia 2001 r. odnoszącej się do miodu (Dz. U. UE. L. z 2002 r. Nr 10, str. 47 z późn. zm.),
 • Dyrektywy Rady 2001/111/WE z dnia 20 grudnia 2001 r. odnoszącej się do niektórych cukrów przeznaczonych do spożycia przez ludzi (Dz. U. UE. L. z 2002 r. Nr 10, str. 53 z późn. zm.),
 • Dyrektywy Rady 2001/112/WE z dnia 20 grudnia 2001 r. odnoszącej się do soków owocowych i niektórych podobnych produktów przeznaczonych do spożycia przez ludzi (Dz. U. UE. L. z 2002 r. Nr 10, str. 58 z późn. zm.),
 • Dyrektywy Rady 2001/113/WE z dnia 20 grudnia 2001 r. odnoszącej się do dżemów owocowych, galaretek i marmolady oraz słodzonego purée z kasztanów przeznaczonych do spożycia przez ludzi (Dz. U. UE. L. z 2002 r. Nr 10, str. 67 z późn. zm.),
 • Dyrektywy Rady 2001/114/WE z dnia 20 grudnia 2001 r. odnoszącej się do niektórych rodzajów częściowo lub całkowicie odwodnionego mleka konserwowanego przeznaczonego do spożycia przez ludzi (Dz. U. UE. L. z 2002 r. Nr 15, str. 19 z późn. zm.).

[1] Określenie „dyrektywy śniadaniowe” dotyczy siedmiu dyrektyw unijnych:

 1. Dyrektywy 1999/4/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 lutego 1999 r. odnoszącej się do ekstraktów kawy i ekstraktów cykorii (Dz. U. UE. L. z 1999 r. Nr 66, str. 26 z późn. zm.),
 2. Dyrektywy 2000/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 czerwca 2000 r. odnoszącej się do wyrobów kakaowych i czekoladowych przeznaczonych do spożycia przez ludzi (Dz. U. UE. L. z 2000 r. Nr 197, str. 19 z późn. zm.),
 3. Dyrektywy Rady 2001/110/WE z dnia 20 grudnia 2001 r. odnoszącej się do miodu (Dz. U. UE. L. z 2002 r. Nr 10, str. 47 z późn. zm.),
 4. Dyrektywy Rady 2001/111/WE z dnia 20 grudnia 2001 r. odnoszącej się do niektórych cukrów przeznaczonych do spożycia przez ludzi (Dz. U. UE. L. z 2002 r. Nr 10, str. 53 z późn. zm.),
 5. Dyrektywy Rady 2001/112/WE z dnia 20 grudnia 2001 r. odnoszącej się do soków owocowych i niektórych podobnych produktów przeznaczonych do spożycia przez ludzi (Dz. U. UE. L. z 2002 r. Nr 10, str. 58 z późn. zm.),
 6. Dyrektywy Rady 2001/113/WE z dnia 20 grudnia 2001 r. odnoszącej się do dżemów owocowych, galaretek i marmolady oraz słodzonego purée z kasztanów przeznaczonych do spożycia przez ludzi (Dz. U. UE. L. z 2002 r. Nr 10, str. 67 z późn. zm.),
 7. Dyrektywy Rady 2001/114/WE z dnia 20 grudnia 2001 r. odnoszącej się do niektórych rodzajów częściowo lub całkowicie odwodnionego mleka konserwowanego przeznaczonego do spożycia przez ludzi (Dz. U. UE. L. z 2002 r. Nr 15, str. 19 z późn. zm.).
Przewiń do góry