W ostatnim czasie Komisja Europejska zwróciła się do EFSA o ocenę dostępnych informacji dotyczących bezpieczeństwa stosowania określonych preparatów, w kontekście art. 8 ust. 2 Rozporządzenia (WE) nr 1925/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie dodawania do żywności witamin i składników mineralnych oraz niektórych innych substancji.

W konsekwencji EFSA, w celu zapewnienia kompleksowej oceny, ogłosiła publiczne zaproszenie do zgłaszania wszystkich potencjalnie istotnych danych (opublikowanych, niepublikowanych lub nowo wygenerowanych) w stosunku do:

SkładTermin zgłoszenia zainteresowaniaTermin przekazania danych
owoców słodkiego i gorzkiego kopru włoskiego (Foeniculum vulgare Mill. and Foeniculum piperitum (Ucria) C.Presl)  04/08/202304/10/2023
preparatów roślinnych zawierających berberynę  07/08/202305/10/2023
preparatów roślinnych zawierających kwas hydroksycytrynowy  07/08/202305/10/2023

Celem zaproszenia do składania danych jest zaoferowanie zainteresowanym stronom (np. podmiotom działającym na rynku spożywczym, krajowym organom ds. żywności, instytucjom badawczym, środowiskom akademickim) i/lub innym zainteresowanym stronom możliwości przedłożenia udokumentowanych informacji (opublikowanych i/lub niepublikowanych) istotnych dla ponownej oceny ze wszystkich źródeł w żywności, w tym w preparatach takich jak suplementy diety.

EFSA rozważy następnie znaczenie dostarczonych informacji dla oceny ryzyka. Zachęcamy do składania wszelkich informacji na adres e-mail:  nda_callfordata@efsa.europa.eu

Przewiń do góry