UWAGA NA CHARAKTERYSTYKĘ EKSTRAKTÓW Z CURCUMA LONGA ZAWIERAJĄCYCH PONAD 95% KURKUMINY

W ostatnim czasie w katalogu novel food został zaktualizowany o informacje dotyczące kurkuminy i kurkuminoidów.

Aktualnie wpis w katalogu Novel Food odnosi się do ekstraktu z kłącza kurkumy Curcuma longa L., zawierającego do 95% kurkuminoidów (zwanych również kurkuminami). Głównymi składnikami są: kurkumina oraz, w mniejszym stopniu, demetoksykurkumina i bisdemetoksykurkumina, w proporcji naturalnie występującej w Curcuma longa. Historia spożycia w UE została wykazana dla takiego ekstraktu w suplementach diety.

Każdy proces, który zwiększa rozpuszczalność lub biodostępność, może jednak podlegać rozporządzeniu w sprawie nowej żywności. Stosowanie tego ekstraktu w żywności innej niż suplementy diety jest uważane za nową żywność zgodnie ze stanowiskiem organu szwedzkiego (Szwedzka Agencja Żywności) w odpowiedzi na wniosek złożony zgodnie z wymogami rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2018/456.

Powyższe oznacza, że jedynie ekstrakty do 95% kurkuminoidów nie są uznawane za nową żywność w suplementach diety. W związku z tym należy zwrócić szczególną uwagę na charakterystykę ekstraktów!

Chcieliby Państwo dowiedzieć się więcej o statusie novel food?

Nasz zespół specjalistów udzieli najnowszych informacji z branży suplementów diety i żywności. Zachęcamy do kontaktu!

Przewiń do góry