Etykiety wielowarstwowe peel-off niejednokrotnie ułatwiają przekazywanie wymaganych informacji o produkcie, zwłaszcza w przypadku opakowań o małej powierzchni.

Dotychczas organy kontrolujące stały na stanowisku, że dla informacji obowiązkowo zamieszczanych na etykiecie (m.in. wykazu składników) zarezerwowana jest jedynie wierzchnia warstwa etykiety wielowarstwowej.

W opublikowanym na początku 2023 roku wyroku WSA w Rzeszowie (sygn. akt. II SA/Rz 926/22) przyjęto jednak odmienny pogląd na sprawę. Zdaniem Sądu w sytuacji, w której na wierzchniej warstwie etykiety znajduje się odwołanie do informacji dostępnych na kolejnych stronach, taka etykieta spełnia wymogi przewidziane w art. 12 i 13 rozporządzenia nr 1169/2011. Dodatkowo WSA zwrócił również uwagę, że w sytuacji, w której producent wyraźnie oznaczył, gdzie konsument ma szukać pozostałych informacji obowiązkowych, a odklejenie etykiety wierzchniej odbywa się bez jej niszczenia, nie może być mowy o ukryciu lub zasłonięciu etykiety, które byłoby niezgodne z rozporządzeniem nr 1169/2011.

📜✅ Dnia 15 lutego 2024 r. Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną wniesioną w tej sprawie przez organ, a ww. wyrok WSA, stał się prawomocny.

Przewiń do góry