Przełom 2022 oraz 2023 roku to czas wielu zapytań o substancję znaną jako heksahydrokannabinol (HHC). W tym samym czasie na rynku zagranicznym pojawiło się wiele produktów z tym składnikiem, a tym samym wzrosło zainteresowanie zarówno ze strony konsumentów jak i przedsiębiorców w Polsce.

Pomimo dużego zainteresowania przedstawiciele branży konopnej mieli wiele pytań o status HHC – czy jest to środek odurzający, substancja psychotropowa? A może należy zakwalifikować ją jako nową substancję psychoaktywną?

Wątpliwości w tej sprawie rozwiewa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 kwietnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu substancji psychotropowych, środków odurzających oraz nowych substancji psychoaktywnych.

Zgodnie z rozporządzeniem zmieniającym do wykazu substancji psychotropowych grupy I-P dodano pozycję 99 oraz 100, które odnoszą się do HHC oraz O-acetyloheksahydrokannabinol, znanego jako HHC-O.

Oznacza to, że HHC oraz HHC-O są substancjami psychotropowymi. W związku z tym stosuje się do nich zakazy oraz ograniczenia, o których mowa w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii.

W tym miejscu przypominamy, że zgodnie z przepisami karnymi ustawy, zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 3 są między innymi: wytwarzaniem, przetwarzanie albo przerabianie substancji psychotropowych. Co więcej, kto bez odpowiedniego zezwolenia, o którym mowa w ustawie, wprowadza do obrotu substancje psychotropowe albo uczestniczy w takim obrocie może zostać ukarany grzywną i karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Zmiana rozporządzenia obowiązuje od 5 maja 2023 r.

Przewiń do góry