Ruszyła kolejna edycja programu Ideas Powered for business, który przyznaje dotacje w celu ochrony praw własności intelektualnej małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). MŚP z siedzibą w Unii Europejskiej (UE) mogą ubiegać się o vouchery, które zapewnią dostęp do częściowego zwrotu uiszczonych opłat. Fundusz oferuje następujące możliwości w przypadku znaków towarowych i wzorów przemysłowych:

  • 75% zwrotu opłat za zgłoszenie unijnego znaku towarowego i/lub wzoru przemysłowego, opłat za dodatkowe klasy oraz opłat za badanie, rejestrację, publikację i odroczenie publikacji.
  • 75% zwrotu opłat za zgłoszenie krajowego lub regionalnego znaku towarowego lub wzoru, dodatkowych opłat za klasę oraz opłat za badanie, rejestrację, publikację i odroczenie publikacji.
  • 50% zwrotu podstawowych opłat za zgłoszenie znaku towarowego i/lub wzoru, opłat za wyznaczenie i późniejszych opłat za wyznaczenie poza UE. Opłaty za zgłoszenie dla krajów UE są uwzględnione w programie funduszu MŚP 2024. Opłaty manipulacyjne pobierane przez urząd krajowy są wyłączone.

Maksymalna kwota zwrotu na MŚP wynosi:

  • 1 350 EUR za działania związane z IP Scan (wartość różni się w zależności od kraju);
  • 1 000 EUR za działania związane ze znakami towarowymi i wzorami;
  • 3 500 EUR za działania związane z patentami;
  • 1 500 EUR za wniosek online dotyczący wspólnotowej odmiany roślin.

Wnioski można składać od 22 stycznia 2024 r. do 06 grudnia 2024 r.

Proszę jednak pamiętać, że fundusz, jak w poprzednich latach, ma ograniczone środki. W przypadku wyczerpania środków wnioski zostaną zamknięte przed wskazaną datą. W przypadku wyczerpania środków na dany voucher, na stronie internetowej SME Fund zostanie opublikowana nota informacyjna, a wnioski o dany voucher zostaną zablokowane. Dlatego też warto złożyć wniosek o przyznanie dotacji już teraz!

Zachęcamy do kontaktu!

Przewiń do góry