Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację senatora współpracującego z Parlamentarnym Zespołem ds. Legalizacji Marihuany stwierdziło, że susz CBD nadający się do palenia bez dalszego przetwarzania przemysłowego (nawet gdy składa się w części lub w całości z innych substancji niż tytoń) traktowany jest jako papierosy lub tytoń do palenia i z tego tytułu podlega opodatkowaniu podatkiem akcyzowym.

Stanowisko Ministerstwa Finansów wydaje się kontrowersyjne na gruncie obowiązujących przepisów.

Zgodnie z ustawą o podatku akcyzowym przedmiotem opodatkowania akcyzą są m.in. susz tytoniowy oraz wyroby nowatorskie. Biorąc pod uwagę, że susz konopny nie zawiera tytoniu, zgodnie z literalnym brzmieniem ustawy nie powinien podlegać podatkowi akcyzowemu.

Jednakże Ministerstwo Finansów przyjęło odmienną interpretację, twierdząc, że susz CBD stanowi „wyrób nowatorski”, który z kolei jest wyrobem akcyzowym.

Zgodnie bowiem z ustawą o podatku akcyzowym wyrobami akcyzowymi są m.in. wyroby nowatorskie, tj. wyroby będące:

  1. mieszaniną, w której składzie znajduje się tytoń lub susz tytoniowy,
  2. mieszaniną, o której mowa w lit. a, oraz zawierające odrębnie płyn do papierosów elektronicznych

– inne niż wyroby, o których mowa w art. 98 ust. 1 i art. 99a ust. 1, które dostarczają aerozol bez spalania mieszaniny.

W świetle powyższego wydawać by się mogło, że susz konopny nie jest wyrobem nowatorskim, gdyż nie zawiera tytoniu ani suszu tytoniowego.

Jednakże zdaniem Ministerstwa Finansów susz CBD nadający się do palenia bez dalszego przetwarzania przemysłowego (nawet gdy składa się w części lub w całości z innych substancji niż tytoń) traktowany jest jako papierosy lub tytoń do palenia i z tego tytułu podlega opodatkowaniu podatkiem akcyzowym.

Co ciekawe, Ministerstwo przewidziało w swojej interpretacji jeden wyjątek – akcyzą nie jest objęty susz konopny, który nie zawiera tytoniu, ale jest wykorzystywany wyłącznie w celach medycznych.

Jakie kryteria musi zatem spełnić produkt, aby być zakwalifikowany jako wykorzystywany w celach medycznych?

Zdaniem Ministerstwa Finansów ustalonym w porozumieniu z Ministrem Zdrowia jest to lek recepturowy zawierający dopuszczony do obrotu surowiec farmaceutyczny – ziele konopi innych niż włókniste oraz wyciągi, nalewki farmaceutyczne, a także wszystkie inne wyciągi z konopi innych niż włókniste oraz żywica konopi innych niż włókniste.

Mając na uwadze powyższe, stwierdzić należy, że susz z konopi włóknistych Cannabis sativa L. nie zostanie uznany za wykorzystywany w celach medycznych.

Stanowisko Ministerstwa Finansów potwierdza pojawiające się już wcześniej w orzecznictwie głosy, iż susz konopny podlega podatkowi akcyzowemu [choć Ministerstwo opiera się na innej podstawie – tj. na definicji „wyrobu nowatorskiego”; sądy zaś dotychczas koncentrowały się głównie na definicji „palenia” i „wyrobu ziołowego do palenia” (sygn. akt III SA/Po 755/17)].

Pomimo że stanowisko Ministerstwa Finansów nie znajduje w pełni uzasadnienia w tekście ustawy o podatku akcyzowym, to jednak wprowadzając do obrotu susz konopi włóknistej, a w szczególności prereolle, należy liczyć się z ryzykiem zarzutu ze strony organu, iż produkty te powinny być objęte akcyzą.

Przewiń do góry