Rok 2022 to czas zmian związanych z rolnictwem ekologicznym.  Po rocznym przesunięciu – 1 stycznia 2022 r. wejdzie w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007.

Ze zmianami w prawie europejskim wiąże się konieczność dostosowania przepisów krajowych. 31 maja 2021 r. na stronie rządowego centrum legislacji ukazał się projekt nowej ustawy o rolnictwie ekologicznym.

Podstawowym celem projektu jest wprowadzenia do polskiego porządku prawnego postanowień Rozporządzenia 2018/848 oraz adaptacji systemu kontroli w rolnictwie ekologicznym do wymogów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych przeprowadzanych w celu zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i paszowego oraz zasad dotyczących zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin i środków ochrony roślin.

Najważniejsze zmiany, o których mowa w projekcie, przedstawiamy poniżej:

  1. wprowadzenie jednolitej bazy producentów objętych kontrolą i certyfikacją w rolnictwie ekologicznym;
  2. wprowadzenie wymogu zapewnienia przez jednostkę̨ certyfikującą możliwości wyszukiwania danego producenta ekologicznego za pomocą̨ jego nazwy lub jej części, lub adresu w obszernym wykazie prowadzonym przez Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych;
  3. wprowadzenie wymogu przyjęcia informacji o prawidłowo wypełnionych zgłoszeniach działalności w rolnictwie ekologicznym przez wojewódzkiego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych;
  4. wprowadzenie kar za zamieszczanie w reklamie lub opisie handlowym produktu niespełniającego wymagań przepisów o rolnictwie ekologicznym oznaczeń odnoszących się̨ do produkcji ekologicznej.

Termin wejścia w życie projektowanej ustawy zaplanowano na 1 stycznia 2022 r. Dzień ten jest zbieżny z dniem wejścia w życie Rozporządzenia 2018/848.

Jeśli interesuje Państwa zagadnienie produktów ekologicznych, to zapraszam do kontaktu i współpracy.

Przewiń do góry