Obowiązek raportowania zdarzeń medycznych – od 1 lipca 2021 r.

Od 1 lipca 2021 r. wszedł w życie nowy obowiązek dotyczący podmiotów leczniczych, a także lekarzy oraz lekarzy dentystów mających praktyki lekarskie – raportowanie zdarzeń medycznych.

Co rozumieć poprzez zdarzenie medyczne?

Zdarzenie medyczne jest działaniem służącym profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz innym działaniem medycznym wynikającym z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich udzielania.

Nowa regulacja wynika z ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, gdzie w art. 56 ust. 2a zostało wskazane, że usługodawcy obowiązani są od dnia 1 lipca 2021 r. przekazywać do Systemu Informacji Medycznej dane zdarzenia medycznego przetwarzanego w systemie informacji za pośrednictwem platformy P1.

Co istotne, obowiązek ten dotyczy zarówno podmioty współpracujących z NFZ jak i tych, którzy takiej współpracy nie podjęli.

Jakie informacje?

Szczegółowy zakres danych zdarzenia medycznego przetwarzanego w systemie informacji w ochronie zdrowia, przekazywanych przez usługodawców do SIM, terminy przekazywania do SIM danych oraz sposób ich przekazywania do SIM – te kwestie określa rozporządzenie ministra zdrowia z 26 czerwca 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zdarzenia medycznego przetwarzanego w systemie informacji oraz sposobu
i terminów przekazywania tych danych do Systemu Informacji Medycznej.

Przewiń do góry