Zgodnie z art. 53 ust. 3 pr. farm., reklama produktu leczniczego nie może być kierowana do dzieci ani zawierać żadnego elementu, który jest do nich kierowany.

Biorąc pod uwagę fakt, że reklama w formie audiowizualnej (np. w telewizji), audialnej (w radio) lub wizualnej (np. w formie plakatu) może być w praktyce dostępna dla odbiorców poniżej 18. roku życia, ukształtowanie treści i formy reklamy w taki sposób, aby podmiotowi odpowiedzialnemu nie mógł być postawiony zarzut kierowania reklamy do dzieci, może w praktyce sprawiać trudności.

💡Pamiętajmy, o tym, że…

Oceniając, czy w danym przypadku nie doszło do naruszenia zakazu, należy wziąć pod uwagę zarówno całokształt reklamy, jej ogólny wydźwięk, jak i poszczególne jej elementy (np. zawarte w reklamie grafiki lub hasła reklamowe).

Jak rozpoznać, że reklama leków jest skierowana do dzieci? Oto kilka wskazówek:

🔍 Język reklamy: Używanie zwrotów czy wyrażeń charakterystycznych dla dzieci może sugerować zamiar dotarcia z przekazem do młodszych odbiorców.

🎨 Forma reklamy: Reklama leku w postaci kolorowanki, naklejki, czy puzzle może zostać uznana za naruszającą art. 53 ust. 3 pr. farm.

📢 Przekaz wprost do dziecka: Zwroty typu „powiedz mamie o leku X” czy „poproś rodziców o zakup leku y” mogą sugerować, że reklama jest adresowana do dzieci.

📍 Umiejscowienie reklamy: Udostępnianie materiałów reklamowych w miejscach często odwiedzanych przez dzieci, np. w kąciku zabaw w przychodni, może być potraktowane jako naruszenie zakazu kierowania reklamy leków do dzieci.

To jednak nie koniec! Dużą ostrożność należy zachować również w przypadku:

💬 Przekazów używających języka lub sformułowań charakterystycznych dla dzieci.

📺 Odgrywania w reklamach scenek obrazujących życie dziecka, np. w przedszkolu lub szkole;

📚 Parafrazowania lub nawiązywania do popularnych bajek czy postaci np. kopciuszek z powodu przeziębienia nie może iść na bal.

Na sam koniec warto wspomnieć, że zakazu kierowania reklamy produktu leczniczego do dzieci nie należy utożsamiać z zakazem reklamowania produktów leczniczych wskazanych do stosowania w populacji dziecięcej, w tym zwłaszcza reklamowania ich do publicznej wiadomości (w przypadku leków o kategorii dostępności OTC).

Przewiń do góry