EUDAMED – nowości!

Komisja Europejska opublikowała projekt „RoadMap” dla EUDAMED z zaktualizowanymi harmonogramami dla każdego modułu i datami ich obowiązkowego stosowania MDR i IVDR.

Obraz1

* Stabilizacja systemu na potrzeby audytu

** Publikacja zawiadomienia o pełnej funkcjonalności EUDAMED w dzienniku ustaw

  • Obowiązkowe stosowanie modułu zgodnie z art. 123 (3) (d) MDR/113 (3) (f) IVDR

   Korzystanie z EUDAMED do rejestracji wyrobów i certyfikatów staje się obowiązkowe zgodnie z art. 123 ust. 3 lit. e) MDR/113 ust. 3 lit. a) IVDR.

https://health.ec.europa.eu/system/files/2023-10/md_eudamed_roadmap_en.pdf

Komisja Europejska wyznaczyła cel w postaci w pełni operacyjnej bazy danych EUDAMED do drugiego kwartału 2024 roku!

Oś czasu i okres przejściowy

Gdy EUDAMED będzie w pełni funkcjonalny, branża będzie miała 6 lub 24 miesiące, zanim korzystanie z systemu stanie się obowiązkowe. Dłuższy okres przejściowy dotyczy modułów unikalnego identyfikatora urządzenia (UDI)/urządzenia i certyfikatu jednostki notyfikowanej.

Moduły EUDAMED

EUDAMED składa się z sześciu połączonych ze sobą modułów i strony publicznej:

  1. Użytkownicy – rejestracja i zarządzanie użytkownikami
  2. Baza danych UDI i rejestracja urządzeń
  3. Certyfikaty i jednostki notyfikowane
  4. Badania kliniczne i badania działania
  5. Bezpieczeństwo i nadzór po wprowadzeniu do obrotu
  6. Nadzór rynku
Przewiń do góry