Opakowanie szminki jako znak towarowy? To możliwe!

Polska ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej zawiera legalną definicję znaku towarowego, zgodnie z którą takim znakiem może być każde oznaczenie umożliwiające odróżnienie towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa oraz możliwe do przedstawienia w rejestrze znaków towarowych w sposób pozwalający na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu udzielonej ochrony.

A co na to Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE)?

Wyrokiem z dnia 14 lipca 2021 r. TSUE zadecydował, że trójwymiarowe opakowanie szminki może być zarejestrowane jako znak towarowy.

Pod koniec 2018 r. firma Guerlain wystąpiła do Urząd UE ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) o rejestrację znaku towarowego w postaci wspomnianego opakowania. EUIPO uznało pierwotnie, że zgłoszone przez firmę trójwymiarowe opakowanie nie odbiega znacząco od zwykłych szminek dostępnych na rynku, o cylindrycznym kształcie. Stwierdzono również, że konsumenci dla konsumentów pojemniki o owalnym kształcie nie jest wyjątkowe.

Pierwsza Izba Odwoławcza EUIPO oddaliła odwołanie firmy Guerlain, podtrzymując w mocy decyzję eksperta EUPIO stwierdzającą brak charakteru odróżniającego zgłoszonego znaku towarowego.

Firma Guerlain odwołała się od decyzji Izby odwoławczej argumentując, że zgłoszony znak towarowy składa się z nietypowego ogólnego kształtu kadłuba łodzi, kołyski lub odwróconej sztabki o zaokrąglonych krawędziach, z kopulastą górną częścią, która ma szczególnie odróżniający charakter.  Udowodniała, że opakowanie szminki nie ma żadnej płaskiej powierzchni i nie może stać w pozycji pionowej.

TSUE uznał słuszność argumentów Guerlain i stwierdził nieważność decyzji Pierwszej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 2 czerwca 2020 r. Jednocześnie Trybunał podkreślił, że aspekt znaku towarowego odnoszący się do jego estetyki znajdujący wyraz w opakowania towaru, w niniejszym przypadku jego pojemniku, może, obok innych elementów, być wzięty pod uwagę w celu ustalenia, czy odbiega on od norm i zwyczajów panujących w danej branży, pod warunkiem, że ów aspekt odnoszący się do estetyki będzie rozumiany jako wyraz obiektywnego i oryginalnego efektu wizualnego wywieranego przez konkretny wzór wspomnianego znaku towarowego.

Pełna treść wyroku dostępna jest pod adresem: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A62020TJ0488&qid=1630337708820

Przewiń do góry