Stosowanie odpowiedniego kodu CN oraz stawki VAT na olejki CBD pozostaje nadal bardzo aktualnym tematem wśród przedsiębiorców branży konopnej. Co więcej, wskazanie właściwej stawki budzi nie lada wyzwanie!

Prawnicy z FoodMedLaw wraz z doradcami podatkowymi, wychodząc naprzeciw branży konopnej, stworzyli podsumowanie dotychczasowego stanowiska Krajowej Informacji Skarbowej (KIS), w tym w oparciu o najnowsze decyzje.  

Już od pierwszych Wiążących Informacji Skarbowych (WIS) wydanych w sprawie olejków CBD KIS stanowczo wskazuje, że środki spożywcze – olejki konopne z dodatkiem ekstraktu roślinnego stanowią kategorię towarów, dla których odpowiednią grupą jest CN 2202, tj. „Wody, włącznie z wodami mineralnymi i wodami gazowanymi, zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego, lub wody aromatyzowane i pozostałe napoje bezalkoholowe, z wyłączeniem soków owocowych, z orzechów i warzywnych, objętych pozycją 2009.”

Jedną z głównych przyczyn takiej klasyfikacji jest fakt, że produkty mają postać płynną oraz nadają się do  bezpośredniego spożycia.

Powyższa teza może wydawać się bardzo pesymistyczna, jednak przejdźmy do konkretów.

Pierwsze Wiążące Informacje Stawkowe (WIS) dla olejków z CBD zostały wydane ponad rok temu – w kwietniu 2021 r. (np.: 0111-KDSB2-1.440.8.2021.3.MM lub 0111-KDSB2-1.440.5.2021.3.MM). W wydanych decyzjach Organ jednoznacznie stwierdził, że prawidłowy kod CN dla wnioskowanego towaru, którym był olejek z ekstraktem z konopi siewnych (wprowadzany do obrotu jako suplement diety),  to CN 2202 z 23% stawką VAT.

Na marginesie wskazujemy, że zgodnie z udostępnioną informacją wnioskodawca wskazał jako propozycję CN 15 ,,Tłuszcze i oleje pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego oraz produkty ich rozkładu; gotowe tłuszcze jadalne; woski pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego”, który jest opodatkowany 5% stawka podatku VAT (aktualnie z uwagi na zmiany związane z Tracza Antyinflacyjną 0%). Jednakże Organ nie przyznał racji.

Jakie były argumenty KIS?

  • Z uwagi na fakt, że towar (…) zawiera w swoim składzie (…), który nie został wymieniony jako dodatek w notach wyjaśniających do pozycji CN 1517, należy wykluczyć klasyfikację wskazaną przez Wnioskodawcę;
  • Z not wyjaśniających do HS do działu 22 wynika, że: „Dział ten obejmuje – o ile nie są to leki – preparaty wzmacniające, które, pomimo że są przyjmowane w małych ilościach, na przykład łyżką, są odpowiednie do bezpośredniego spożycia jako napoje. Bezalkoholowe preparaty tonizujące, które wymagają rozcieńczenia przed spożyciem, nie są objęte działem 22 (zazwyczaj pozycja 2106)”;
  • Natomiast z Not wyjaśniających do Nomenklatury scalonej do pozycji 2202 wynika, że „Napoje bezalkoholowe objęte tą pozycją to płyny bezpośrednio nadające się i przeznaczone do spożycia przez ludzi poprzez wypicie, niezależnie od ilości, w jakiej są one wchłaniane, lub od szczególnych celów, w jakich różne rodzaje płynów mogą być spożywane, o ile nie są one objęte inną bardziej szczegółową pozycją. Czysto subiektywne, zmienne czynniki, takie jak sposób, w jaki takie napoje są przyjmowane, lub cel, w jakim są one spożywane, np. w celu ugaszenia pragnienia lub poprawy zdrowia, nie mają znaczenia przy ich klasyfikacji (zob. wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie 114/80)”;
  • Zatem opisany produkt spełnia kryteria umożliwiające zaklasyfikowanie go do pozycji CN 2202, tj. napoje bezalkoholowe (…) płyny bezpośrednio nadające się i przeznaczone do spożycia przez ludzi poprzez wypicie, niezależnie od ilości, w jakiej są wchłaniane, lub od szczególnych celów, w jakich różne rodzaje płynów mogą być spożywane, o ile nie są one objęte inną bardziej szczegółową pozycją.

Podobna argumentacja została wskazana w WIS z 8 marca 2022 r. (sygn. 0115-KDST2-2.440.356.2021.2.KK). Przedmiotowa decyzja dotyczyła Oleju konopnego z CBD – suplementu diety.

Co więcej, jako dodatkowy argument braku możliwości zastosowania kodu CN 15 dla produktu wskazano: ,,W uwagach dodatkowych do działu 15 (pkt 5) wskazano: „Przetwory spożywcze wytworzone z produktów objętych działem 15, przedstawiane w odmierzonych dawkach, takich jak kapsułki, tabletki, pastylki lub pigułki, przeznaczone do stosowania jako suplementy diety, są wyłączone z niniejszego działu. O zasadniczym charakterze suplementu diety decydują nie tylko jego składniki, ale również szczególna forma jego przedstawiania, wskazująca na to, że ma on funkcję suplementu diety, ponieważ decyduje ona o dozowaniu, sposobie jego przyjmowania i miejscu, w którym ma zadziałać. Takie przetwory spożywcze należy klasyfikować do pozycji 2106, o ile nie są gdzie indziej wymienione lub włączone.” – zaznaczamy, że to stwierdzenie zapadło w nawiązaniu do produktów w innej formie niż forma płynna (np.: kapsułki, tabletki, pastylki) .

W przypadku produktów spożywczych, olejków CBD, stanowisko inspekcji jest jednoznaczne. Prawidłowy kwalifikacja powinna wskazywać na grupę oznaczona jako CN 2202, zaś towary z tej grupy są opodatkowane 23% stawką VAT.

Należy zwrócić uwagę, że WIS wiąże dla towaru opisanego we wniosku. W przypadku gdy faktyczny skład produktu różni się od składu przedstawionego we wniosku, wydany WIS (nawet z korzystną stawką VAT) nie ma mocy prawnej. WIS ma zastosowanie bowiem jedynie do towaru tożsamego z towarem opisanym we wniosku.

Specjaliści z FoodMedLaw reprezentują klientów w postępowaniach prowadzonych przed KIS, zarówno na etapie wydania decyzji WIS jak i w postępowaniach odwoławczych. Jeżeli chcieliby Państwo uzyskać oficjalne stanowisko Organu w tej kwestii, zachęcamy do kontaktu – z chęcią przygotujemy dla Państwa wniosek o WIS dla konkretnych produktów wraz ze stosowną dokumentacją i argumentacją.

Przypominamy, że WIS dotyczy konkretnego produktu i wydana decyzja jest wiążąca.  Do czasu wydania WIS, w przypadku wątpliwości, należy wziąć pod uwagę ryzyko związane z ewentualnym stosowaniem preferencyjnych stawek VAT.

Przewiń do góry