11 maja 2022 r. na stronie internetowej Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych pojawił się komunikat Prezesa informujący, że od dnia 26 maja 2022 r. dopuszczalna jest rejestracja wyrobów w bazie EUDAMED bez konieczności złożenia zgłoszenia do Prezesa Urzędu.

Powyższe oznacza zatem, że wystarczająca będzie rejestracja wyrobów w bazie EUDAMED.

Natomiast wszelkie obowiązki dotyczące aktualizacji zgłoszeń i powiadomień przesłanych do Urzędu oraz informowania o zaprzestaniu działalności pozostają aktualne do końca 2030 r.

Powyższa kwestia nie wynika z ustawy o wyrobach medycznych. W związku z czym zachodziła potrzeba wydania komunikatu przez Prezesa URPL.

Zachęcamy do kontaktu i współpracy, jeżeli potrzebują Państwo wsparcia w zakresie wyrobów medycznych, w tym ich rejestracji w bazie EUDAMED!

Przewiń do góry