Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał istotny wyrok w sprawie dotyczącej reklamy produktów biobójczych (C-296/23).

Sieć drogerii oferowała do sprzedaży środek dezynfekujący, na etykiecie którego znajdowały się określenia takie jak:

  • „ekologiczny uniwersalny środek dezynfekujący o szerokim spektrum działania”,
  • „dezynfekcja skóry, rąk i powierzchni zewnętrznych”,
  • „skuteczny przeciwko koronawirusowi SARS”
  • „przyjazny dla skóry”
  • „bio”
  • „bez alkoholu”.

Niemieckie stowarzyszenie zwalczania nieuczciwej konkurencji uznało, że jest to nieuczciwa reklama, która narusza rozporządzenie ws. produktów biobójczych. W związku z tym wniosło powództwo do sądów niemieckich, domagając się zaprzestania używania ww. określeń.

Rozporządzenie zabrania reklamowania produktów biobójczych w sposób wprowadzający w błąd co do ryzyka dla zdrowia, środowiska oraz ich skuteczności. Nie dopuszcza używania zwrotów takich jak „produkt biobójczy niskiego ryzyka”, „nietoksyczny”, „nieszkodliwy”, „naturalny”, „przyjazny dla środowiska”, „przyjazny dla zwierząt” ani jakichkolwiek podobnych wskazań.

Federalny trybunał sprawiedliwości, rozpatrując sprawę, zwrócił się do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z pytaniem prejudycjalnym dotyczącym sformułowania „przyjazny dla skóry”. Sąd ten zmierzał do ustalenia czy zwrot „jakichkolwiek podobnych wskazań” obejmuje wszelkie wskazania, które, podobnie jak wyżej wymienione zwroty wyraźnie wymienione w rozporządzeniu, minimalizują ryzyko, jakie produkt biobójczy może stwarzać dla zdrowia lub środowiska lub w odniesieniu do jego skuteczności, nie mając przy tym charakteru ogólnego.

TSUE orzekł, że rozporządzenie nie zawiera wskazówek ograniczających zakaz stosowania w reklamie produktów biobójczych wyłącznie do wskazań ogólnych. Zarówno wskazania ogólne, jak i szczególne, które minimalizują ryzyko, mogą wprowadzać konsumentów w błąd co do istnienia takiego ryzyka. W konsekwencji zwrot „jakichkolwiek podobnych wskazań” obejmuje wszelkie określenia, które mogą wprowadzać użytkownika w błąd, minimalizując ryzyko lub zaprzeczając jego istnieniu.

W odniesieniu do zwrotu „przyjazny dla skóry”, Trybunał zauważył, że ma on pozytywną konotację, unikającą przywołania jakiegokolwiek ryzyka. Może to nie tylko relatywizować szkodliwe skutki uboczne produktu, ale również sugerować, że może być korzystny dla skóry.

W konsekwencji zgodnie z wyrokiem TSUE zwrot „przyjazny dla skóry” został uznany za wprowadzający w błąd, a jego dalsze stosowanie w reklamie produktów biobójczych jest zakazane.

Przewiń do góry