10 września 2021 r. został udostępniony projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu substancji psychotropowych, środków odurzających oraz nowych substancji psychoaktywnych.

Projekt zakłada zmiany w załącznikach do rozporządzenia, które zawierają wykazy: substancji psychotropowych, środków odurzających oraz nowych substancji psychotropowych.  Proponowane zmiany uwzględniają decyzje Komisji ds. Środków Odurzających.

Jakie zmiany są istotne z punktu widzenia branży konopnej?

Projekt zakłada wykreślenie z grupy ,,ŚRODKI ODURZAJĄCE GRUPY IV-N” pozycji ,,ZIELE KONOPI innych niż włókniste” oraz ,,ŻYWICA KONOPI”.

Wykreślenie wyżej wskazanych pozycji z grupy środków odurzających grupy IV-N oznacza rozszerzenie zakresu ich stosowania. Dotychczas mogły one być wykorzystywane jedynie w celu prowadzenia badań oraz w lecznictwie zwierząt.

Po przyjęciu rozporządzenia w obecnie proponowanym kształcie w wykazie środków odurzających I-N nadal będą znajdować się ,,KONOPI ZIELE innych niż włókniste oraz wyciągi, nalewki farmaceutyczne, a także wszystkie inne wyciągi z konopi innych niż włókniste” oraz ,,ŻYWICA KONOPI” – zgodnie z ustawą ,,Środki odurzające grup I-N i II-N oraz substancje psychotropowe grup II-P, III-P i IV-P mogą być używane wyłącznie w celach medycznych, przemysłowych lub prowadzenia badań.

Ewentualne uwagi do przedmiotowego projektu można zgłaszać w terminie 30 dni od dnia otrzymania pisma o konsultacjach (data publikacji 10 września 2021 r). Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Z treścią projektu można zapoznać się pod adresem: https://legislacja.gov.pl/projekt/12351102/katalog/12814264#12814264

FoodMedLaw na bieżąco śledzi pojawiające się projekty nowych przepisów i informuje Państwa niezwłocznie o istotnych zmianach dla branży konopnej. Na co dzień doradzamy w aspektach prawnych biznesu konopnego i CBD. Zapraszamy do obserwowania naszej strony, profilu na LinkedIn i kontaktu!

Przewiń do góry