Nie tak dawno informowaliśmy Państwa o propozycji zmiany prawa farmaceutycznego, które wprowadziłoby możliwość sprzedaży produktów leczniczych przez sklepy zielarskie.

Nie jest to jedyny pomysł zmiany ustawy. W ostatnim czasie pojawił się projekt, który proponuje zmiany w zakresie funkcjonowania inspekcji farmaceutycznej.

Głównym założeniem nowelizacji jest pionizacja Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej. W projekcie przewidziano podporządkowanie wojewódzkich inspektorów farmaceutycznych Głównemu Inspektorowi Farmaceutycznemu. Wojewódzcy inspektorzy farmaceutyczni staną się pracownikami Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego.

Pomysłodawca proponuje również zmiany w zakresie kontroli. Zgodnie z zapowiedzią podczas przeprowadzania kontroli albo inspekcji, inspektor będzie mógł dokonać zabezpieczenia dowodów, jeżeli jest to niezbędne dla potrzeb kontroli albo inspekcji. Przewiduje się określenie procedury zabezpieczania dowodów zgromadzonych w toku kontroli albo inspekcji.

Największe emocje budzi jednak chęć wprowadzenia nowej opłaty!

Ustawa nowelizująca prawo farmaceutyczne zakłada wprowadzenie do polskiego porządku prawnego modelu współfinansowania nadzoru nad wytwarzaniem, importem, obrotem i pośrednictwem w obrocie produktami leczniczymi oraz nad wytwarzaniem, importem i dystrybucją substancji czynnych przez uczestników rynku farmaceutycznego.

Współfinansowanie ma polegać na obowiązku uiszczenia przez wnioskodawców oraz posiadaczy opłaty rocznej za posiadanie zezwoleń i wpisów do rejestru.

Zgodnie z informacjami udostępnionymi przez pomysłodawców planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to IV kwartał 2022 r.

Specjaliści z FoodMedLaw na bieżąco informują Państwa o zmianach oraz projektach aktów prawnych – zachęcamy do zaobserwowania naszego profilu na platformie LinkedIn.

Przewiń do góry