Pandemia wirusa SARS-CoV-2 znowu przybrała na sile, w związku z tym wyroby medyczne ponownie stały się produktami chętniej kupowanymi przez konsumentów.

Wyrobami medycznymi, które pomagają w walce z pandemią, są nie tylko maseczki medyczne, ale również testy do diagnostyki in vitro, w tym testy diagnostyczne w kierunku SARS-CoV-2 i wywołanej nim choroby COVID-19.

Podczas pandemii ustawodawca wydał wiele aktów prawnych, które miały pomóc w walce z pandemią. To nie tylko akty wprowadzające obostrzenia, ale również rozporządzenia wprowadzające ulgi podatkowe. Warto jest przywołać jeden z nich, a dokładnie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania stawek obniżonych.

Zgodnie z wyżej wskazanym aktem prawnym od 23 grudnia 2020 r. stawka 0% jest stosowana do dostaw, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów i importu:

  • testów diagnostycznych (molekularnych, antygenowych i serologicznych) będących wyrobami medycznymi do diagnostyki in vitro
  • szczepionek przeciwko COVID-19 będących produktami leczniczymi.

Obniżenie stawki VAT na powyższe towary ma charakter terminowy. Stawka 0% na te towary ma być stosowana do 31 grudnia 2022 r.

Jakie cechy muszą posiadać testy?

Muszą być wyrobami medycznymi w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych lub rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/746 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro oraz uchylenia dyrektywy 98/79/WE i decyzji Komisji 2010/227/UE (Dz. Urz. UE L 117 z 05.05.2017, str. 176, z późn. zm. oraz muszą być dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Przewiń do góry