W dniu 27 lutego 2023 r. na wniosek jednego z państw członkowskich, jak również we współpracy z innymi państwami członkowskimi Komisja Europejska, a dokładnie Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed Section Novel Food and Toxicological Safety of the Food Chain, przedstawiła oświadczenie w sprawie kannabidiolu jako nowej żywności, w którym wskazała, że:

  • roślina konopi (Cannabis sativa L.) zawiera ponad 100 różnych kannabinoidów, najbardziej powszechnymi są kannabidiol (CBD) i jego prekursorowa forma kwasowa kwas kannabidiolowy (odpowiednio CBD i CBDa), kannabigerol (CBG), kannabinol (CBN), kannabichromen (CBC) oraz delta-9-tetrahydrokannabinol i jego prekursor w postaci kwasu (odpowiednio Δ9-THC i Δ9-THCa);
  • zgodnie z wyrokiem w sprawie C-663/18 Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, że kannabidiol (CBD) nie powinien być uznawany za narkotyk w rozumieniu Jednolitej Konwencji Narodów Zjednoczonych o środkach odurzających, gdyż nie ma on działania psychotropowego. Komisja uważa zatem, że kannabidiol można uznać za „żywność”, pod warunkiem że spełnione są pozostałe warunki ogólnego prawa żywnościowego;
  • historia spożycia w znacznym stopniu w UE przed 15 maja 1997 r. nie została wykazana w odniesieniu do CBD lub jakichkolwiek innych kannabinoidów, lub produktów zawierających CBD i/lub inne kannabinoidy pochodzące z rośliny Cannabis sativa L. Dlatego też, z wyjątkiem kannabinoidów THC, są one uważane za nową żywność dopóki nie zostaną przedstawione akceptowalne i możliwe do zweryfikowania dowody na to, że jest inaczej;
  • Kannabinoidy THC są uważane za narkotyki w rozumieniu Jednolitej konwencji Narodów Zjednoczonych o substancjach psychotropowych i dlatego nie mogą być uważane za „żywność”;
  • Komisja otrzymała ponad 190 wniosków o zezwolenie na stosowanie CBD, ekstraktów Cannabis sativa L. i produktów pochodnych zawierających kannabinoidy na mocy rozporządzenia w sprawie nowej żywności z czego do tej pory jedynie 20 z tych wniosków uznano za ważne i są one obecnie oceniane przez Komisję;
  • brak jest obecnie podstaw do wydania zezwolenia na stosowanie CBD, innych kannabinoidów ani produktów zawierających CBD i/lub inne kannabinoidy pochodzących z rośliny Cannabis sativa L. na mocy rozporządzenia (UE) 2015/2283 w sprawie nowej żywności.
Przewiń do góry