Sprawa C-386/23 przed TSUE!

Powszechną praktyką w branży środków spożywczych, w tym w szczególności w branży suplementów diety, jest stosowanie w oznakowaniu i reklamie oświadczeń zdrowotnych. Czy taka praktyka będzie dalej dozwolona? Na to pytanie ma odpowiedzieć Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: „TSUE”).

Niemiecki sąd w dniu 26 czerwca 2023 r. skierował do TSUE wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym o następującej treści pytania:

Czy substancje roślinne lub ziołowe (zwane dalej „substancjami botanicznymi”) mogą być reklamowane za pomocą oświadczeń zdrowotnych [art. 10 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1924/2006] lub odniesień do ogólnych, nieswoistych korzyści, jakie przynosi dany składnik odżywczy lub dana żywność dla ogólnego dobrego stanu zdrowia i dla związanego ze zdrowiem dobrego samopoczucia [art. 10 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1924/2006], jeżeli w odniesieniu do takich oświadczeń nie zostało udzielone zezwolenie zgodnie z tym rozporządzeniem i nie figurują one w wykazach dozwolonych oświadczeń przewidzianych w art. 13 i 14 tego rozporządzenia (art. 10 ust. 1 rozporządzenia), lub jeżeli odniesieniom tym nie towarzyszy konkretne oświadczenie zdrowotne znajdujące się w wykazach przewidzianych w art. 13 lub 14 tego rozporządzenia (art. 10 ust. 3 rozporządzenia), tak długo jak nie zostały zakończone ocena [Europejskiego] Urzędu [ds. Bezpieczeństwa Żywności] i rozpatrywanie przez Komisję włączenia zgłoszonych oświadczeń w odniesieniu do „substancji botanicznych” do wykazów wspólnotowych przewidzianych w art. 13 i 14 rozporządzenia (WE) nr 1924/2006?

Jakie znaczenie dla branży będzie miał wyrok TSUE?

Orzeczenie TSUE będzie miało istotny wpływ na stosowanie:

  • oświadczeń zdrowotnych, które nie zostały jeszcze rozpatrzone przez EFSA a które znajdują się na liście pending;
  • oświadczeń nieswoistych, którym nie towarzyszą oświadczenia z unijnego wykazu dozwolonych do stosowania oświadczeń.

W przypadku, gdy TSUE uzna, że oświadczenia pending są stosowanie niezgodnie z przepisami prawa (z uwagi, że nie są zawarte w unijnym wykazie oświadczeń dozwolonych), wówczas ich stosowanie w oznakowaniu, reklamie i prezentacji od dnia wydania wyroku nie powinno mieć miejsca.

Warto zwrócić uwagę, że w wyrok TSUE może mieć istotny wpływ nie tylko na oznakowanie i reklamę produktów ale również na nazwy i znaki towarowe, które zostały oparte na oświadczeniach pending.

Zachęcamy do dalszego śledzenia sprawy na naszej stronie!

Przewiń do góry