Informacja o zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia suplementu powinna być precyzyjna- Wyrok z dnia 15 kwietnia 2021 r. o sygn. VII SA/Wa 2412/20

W analizowanej sprawie organy urzędowej kontroli żywności zarzucały naruszenie przepisów związanych z prezentacją i reklamą oraz przepisów w zakresie znakowania.

Przyjrzyjmy się dzisiaj drugiemu z nich – to jest sposobie podawania informacji o zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.

PWIS zarzucił firmie zamieszczenie na opakowaniu suplementu diety i załączonej do niego ulotce niespójnych informacji dotyczących zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia (w oznakowaniu ww. produktu Strona podała 2 kapsułki jako zalecaną dzienną porcję do spożycia, natomiast w ulotce wskazała dodatkowo informację, iż w stanach szczególnego zapotrzebowania na składniki „(…)” zaleca się podwojenie dziennej porcji, co stanowi 4 kapsułki). Zdaniem inspekcji odmienne informacje dot. zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia na etykiecie i ulotce bezspornie wprowadzają konsumenta w błąd, co stanowi naruszenie art. 7 ust. 1 lit. a i art. 7 ust. 2 Rozporządzenia nr 1169/2011.

W niniejszej sprawie wymierzona została kara łączna w kwocie 25 000 zł, która składa się z kary 15 000 zł (za nieprzestrzeganie przepisów w zakresie prezentacji i reklamy produktu) oraz z kary 10 000 zł (za nieprzestrzeganie przepisów w zakresie znakowania ww. suplementu diety).

Strona złożyła odwołanie od ww. decyzji i następnie skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

WSA oddalił skargę skarżącej spółki, uznając, że:

„Niewątpliwie także wprowadzały konsumenta w błąd zamieszczone na stronie internetowej (…) w zakładce „zapotrzebowanie organizmu” informacje dotyczące stosowania przedmiotowego suplementu diety („OBRONNIE: w trakcie terapii leczniczych dla zwiększenia naturalnej obrony organizmu, dla zwiększenia skuteczności terapii, dla ograniczenia skutków ubocznych-do 3 m-cy: 6-10 kaps., KORYGUJĄCO: w stanach zaburzeń wydolności organizmu dla przywrócenia wewnętrznej równowagi organizmu, umożliwienia prawidłowego zachowania procesów regeneracji – 4 kaps. dz. min. 3 m-ce, PROFILAKTYCZNIE: w zapobieganiu niedoborom fizjologicznych substancji budulcowych i regulatorowych, w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania organizmu, a w szczególności systemu antyoksydacyjnego i energetycznego, dla optymalnej ochrony DNA oraz błon komórkowych wszystkich komórek – 2 kaps. dz.), które były sprzeczne z informacją podaną w oznakowaniu produktu dotyczącą zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia (2 kapsułki).

Dodatkowo w „Kalkulatorze dawkowania” na stronie Produktu przy wyliczeniu zapotrzebowania organizmu dopuszczone zostało znaczne przekroczenie zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia (tj. 2 kapsułek) wskazanej w oznakowaniu produktu.

Powyższe informacje dotyczące dawkowania suplementu diety, poprzez wprowadzenie niespójnych sposobów dawkowania, wprowadzały konsumenta w błąd, stanowiąc naruszenie art. 7 ust. 1 lit. a, art. 7 ust. 2 w związku z art. 7 ust. 4 rozporządzenia nr 1169/2011, w szczególności w zakresie przewidzianej w Rozporządzeniu „łatwości zrozumienia dla konsumenta”.

Podsumowując, informacja o zalecanej porcji dziennej suplementu diety powinna zostać podana precyzyjnie, bez wskazywania na możliwość jej przekroczenia w przypadku zwiększonego zapotrzebowania.

Przewiń do góry