➲ Czy przepisy dotyczące zakazu reklamy aptek zostaną złagodzone? – KE składa skargę przeciwko Polsce do TSUE❗️


🔴Dnia 13 marca 2024 r. KE złożyła przeciwko Polsce skargę do TSUE (sygn. C-200/24), dotyczącą przepisów ustawy Prawo Farmaceutyczne, które od ponad 12 lat ograniczają reklamę aptek, punktów aptecznych oraz placówek handlu pozaaptecznego.

🔎Przypomnijmy, że zgodnie z polskim prawem apteki mogą przekazywać ogółowi społeczeństwa jedynie ograniczone informacje dotyczące ich lokalizacji i godzin otwarcia ⏰

🚩 Według ustaleń Komisji taki zakaz narusza dyrektywę o handlu elektronicznym oraz postanowienia Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, które powinny zapewnić członkom zawodów regulowanych, takim jak farmaceuci, możliwość korzystania z form handlowej komunikacji elektronicznej w celu promowania swojej działalności.

✖ KE twierdzi, że zakaz ten nie tylko ogranicza swobodę przedsiębiorczości i świadczenia usług, ale także utrudnia działalność aptek z innych państw UE oraz hamuje rozwój nowoczesnych usług, które mogą przynosić korzyści pacjentom.✖

📃Komisja wystosowała w stosunku do Polski wezwanie do usunięcia uchybienia w dniu 25 stycznia 2019 r. oraz uzasadnioną opinię w dniu 3 lipca 2020 r. Do dnia złożenia skargi Polska nie zaprzestała jednak zarzucanego jej przez Komisję naruszenia.

🎯Teraz sprawie ma przyjrzeć się TSUE 🔍

Przewiń do góry