Zmiany oraz nowości na rynku suplementów diety nie zachodzą jedynie na poziomie europejskim. Październikowa sesja Zespołu ds. Suplementów Diety (Zespół) zaowocowała w kolejne uchwały.

Jak informowaliśmy w jednym z wpisów, uchwały Zespołu nie skupiają się już jedynie na określeniu maksymalnych dziennych porcji witamin, minerałów lub innych składników odżywczych! Nie dziwi więc fakt, że jedna z październikowych uchwał poszerzyła listę substancji i surowców roślinnych niedozwolonych do stosowania w suplementach diety.

Przedsiębiorcy nie mogą już używać takich składników jak:

  • Andaryna;
  • Rad-140;
  • Świerzbiec właściwy.

Co więcej, Główny Inspektorat Sanitarny podkreśla, że oprócz substancji/surowców z polskiej listy należy także mieć na uwadze substancje wskazane w załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 1925/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie dodawania do żywności witamin i składników mineralnych oraz niektórych innych substancji (Dz. Urz. UE L 404 z dnia 30.12.2006 r., str. 26, z późn. zm.)  oraz definicję żywności (środka spożywczego) określoną w art. 2 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. UE L 31 z 01.02.2002 r., s. 1, z późn. zm.)

Zespół określił również maksymalne dzienne porcje dla dwóch kolejnych składników mineralnych.

Zgodnie z uchwałami, maksymalna dzienna porcja dla zdrowej osoby dorosłej w przypadku selenu wynosi 200 μg, zaś w przypadku molibdenu 350 μg.

Dla wyżej wskazanych minerałów nie określono dodatkowych ostrzeżeń, które powinny zostać  umieszczone na oznakowaniu suplementów diety.

Jakie kroki powinni podjąć przedsiębiorcy?

Przedsiębiorcy powinni zaprzestać stosowania kolejnych składników zakazanych (obecnie lista zawiera już 10 składników) oraz sprawdzić ilości selenu oraz molibdenu we wprowadzanych do obrotu suplementach diety.

Zachęcamy do kontaktu we wszelkich sprawach dot. suplementów diety. Z chęcią doradzimy Państwu w oparciu o naszą wiedzę prawną i szerokie doświadczenie.

Przewiń do góry