Konopie w Niemczech – przedstawiono projekt legalizujący konopie indyjskie.

Czy naszych zachodnich sąsiadów czeka konopna rewolucja?

Na początku lipca niemiecki rząd przedstawił projekt ustawy legalizującej uprawę i posiadanie konopi indyjskich. Projekt ustawy opiera się na „modelu dwufilarowym”.

Jakie filary przewiduje ustawa?

„Pierwszy filar” reformy ma opierać się na następujących założeniach:

  • Legalne będzie posiadanie do 25 gramów marihuany przez osoby powyżej 18 roku życia – taką ilość będzie można również przewozić w miejscach publicznych;
  • Legalne będzie posiadanie maksymalnie trzech żeńskich roślin kwitnących konopi indyjskich w prywatnej uprawie – zabezpieczonych przed dostępem dzieci i młodzieży;
  • Zaproponowano niekomercyjny łańcuch dostaw –  utworzone zostaną stowarzyszenia „non-profit”, zrzeszające maksymalnie 500 członków. Celem stowarzyszeń ma być uprawa konopi indyjskich do celów rekreacyjnych i sprzedaż konopi członkom stowarzyszenia, wyłącznie na własny użytek;
  • Zabroniona będzie konsumpcja konopi indyjskich w miejscach publicznych, w promieniu 200 metrów od szkół lub przedszkoli, placów zabaw, ogólnodostępnych obiektów sportowych oraz stref pieszych w godzinach od 7:00 do 20:00.

„Drugi filar” reformy nie został jeszcze przedstawiony, ale ma dotyczyć regionalnych projektów pilotażowych uruchamiających komercyjne łańcuchy dostaw konopi.

Kiedy zmiany wejdą w życie?

Nie są znane ramy czasowe wejścia w życie nowych przepisów ani ostateczne brzmienie przepisów. Projekt spotkał się z krytyką m.in. Stowarzyszenia Lekarzy Pediatrów, którzy ostrzegają, że marihuana może negatywnie wpływać na pamięć, uczenie się i zapamiętywanie a także skutkować zaburzeniami depresyjnymi, lękowymi i psychozami. Federalny minister zdrowia Karl Lauterbach broni projektu rządowego, wskazując na planowane kampanie uświadamiające dla dzieci i młodzieży a ponadto przewidziane programy profilaktyczne i pomocowe.

Czy zmiany w Niemczech wpłyną na prawo polskie?

W 2022 r. polski parlament uchwalił nowelizacje ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, która zezwala na uprawę konopi indyjskich instytutom badawczym. Dyskusja nad zmianami była bardzo długa, przede wszystkim z uwagi na dwa, bardziej liberalne projekty.

Aktualnie w Polsce nie mówi się o kolejnych zmianach, które mogłyby zmniejszyć restrykcyjność aktualnych przepisów prawa.

Specjaliści FoodMedLaw stale monitorują zmiany w prawie polskim, unijnym oraz w innych państwach członkowskich UE. Zachęcamy do śledzenia naszej strony internetowej oraz profilu na LinkedIn, gdzie informujemy o najnowszych zmianach!

Przewiń do góry