W reklamie suplementów diety nie można powiedzieć ,,wszystkiego”.

Aby móc zakomunikować właściwości produktów, należy posiłkować się oświadczeniami zdrowotnymi, które zostały dopuszczone przez Komisję Europejską oraz oświadczeniami oczekującymi – tzw. pending.

Już niedługo wykaz dopuszczonych oświadczeń zdrowotnych dotyczących żywności, innych niż oświadczenia odnoszące się do zmniejszenia ryzyka choroby oraz rozwoju i zdrowia dzieci, zostanie powiększony.

Najnowsze oświadczenie będzie wynikiem wniosku złożonego przez Laboratoire Lescuyer w 2012 r.  W wyniku wniosku Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) został zobowiązany do wydania opinii w sprawie uzasadnienia naukowego oświadczenia zdrowotnego związanego z wpływem spożycia: suchego ekstraktu z liści karczocha standaryzowanego na zawartość kwasów kawoilochinowych, monakolinay K z fermentowanego czerwonego ryżu, polikozanoli pochodzących z trzciny cukrowej, oligomerów procyjanidolowych (OPC) z kory francuskiej sosny morskiej , suchego ekstraktu czosnku standaryzowanego na zawartość allicyny, wodorobursztynianu d-α-tokoferylu, ryboflawiny i heksanikotynianu inozytolu na obniżanie stężenia cholesterolu LDL we krwi.

W opinii z 2013 r. EFSA wskazała, że związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy spożyciem kombinacji a wskazanym efektem został udowodniony.

Aktualnie został udostępniony projekt rozporządzenia ustanawiającego warunki stosowania oświadczenia zdrowotnego.

Zgodnie z projektem oraz wnioskiem przez pierwsze 5 lat oświadczenie będzie objęte ochroną badań będących podstawą uzasadnienia naukowego. Oznacza to, że tylko wnioskodawca będzie mógł korzystać z zaakceptowanego oświadczenia.

Czego jeszcze możemy dowiedzieć się z projektu rozporządzenia?

  1. Proponowane brzmienie oświadczenia:

,,A combination of artichoke leaf dry extract standardised in caffeoylquinic acids, monacolin K in red yeast rice, sugar-cane derived policosanols, procyanidolic oligomers (OPC) from French maritime pine bark, garlic dry extract standardised in allicin, d-α-tocopheryl hydrogen succinate, riboflavin and inositol hexanicotinate reduces blood LDL-cholesterol concentrations. High LDLcholesterol is a risk factor in the development of coronary heart disease.”

  • Warunki stosowania:

,,The claim may be used only for food supplements which provide 600 mg artichoke leaf dry extract with 30-36 mg caffeoylquinic acids, 500 mg red yeast rice with 2 mg monacolin K, 10 mg sugarcane derived policosanols, 20 mg French maritime pine bark extract with 18 mg procyanidolic oligomers (OPC), 30 mg garlic dry extract with 0.25 mg allicin, 30 mg α-tocopherol equivalents, 5 mg riboflavin and 9 mg inositol hexanicotinate divided in three daily doses to be consumed with the major meals”.

  • Kiedy rozporządzenie wejdzie w życie:

Zgodnie z projektem rozporządzenie wejdzie w życie 20 dni po jego opublikowaniu.

Przewiń do góry