Z końcem czerwca informowaliśmy Państwa o propozycji zmian, jakie zostały wysunięte przez francuskie władze względem kosmetyków z CBD. 

Możliwy zakaz stosowania CBD w kosmetyki może stać się realny!

Na stronie Komisji Europejskiej zostało udostępnione zaproszenie do przesłania danych dotyczących bezpieczeństwa CBD stosowanego w produktach kosmetycznych.

Zainteresowane strony, w tym nie tylko producenci kosmetyków oraz składnika kosmetycznego, jakim jest CBD, ale również instytuty badawcze, władze krajów Unii Europejskiej oraz stowarzyszenia branżowe i konsumenci mogą do 30 września 2024 r. przesłać do Komisji Europejskiej posiadane przez siebie informacje naukowe dotyczące bezpieczeństwa CBD zarówno w czysto-chemicznej postaci jak i ekstraktów, które zawierają zanieczyszczenia innymi kannabinoidami, w tym THC w śladowych ilościach.

Co z wyrokiem TSUE w sprawie CBD?

Komisja Europejska wskazuje, że ma świadomość treści wyroku z 2020 r. (C 663/181).

W wyroku podkreślono, że CBD nie jest wymienione w Konwencji o substancjach psychotropowych i ,,taka klasyfikacja byłaby sprzeczna z ogólnym duchem tej konwencji i jej celem, jakim jest ochrona „zdrowia i dobra ludzkości”. Co więcej, Trybunał stwierdził, że zgodnie z obecnym stanem wiedzy naukowej, w przeciwieństwie do THC, sporny CBD nie wydaje się mieć działania psychotropowego lub jakiegokolwiek szkodliwego wpływu na zdrowie człowieka.

Taka argumentacja nie przekonuje władz unijnych, które wskazują, że z wyroku nie można wywnioskować stopnia czystości CBD, zawartości THC ani poziomu innych istotnych substancji. W związku z tym Komisja Europejska zamierza zwrócić się do Komitetu Naukowego UE ds. Bezpieczeństwa Konsumentów (SCCS) o przeprowadzenie oceny bezpieczeństwa stosowania CBD w produktach kosmetycznych oraz zawartości THC, którą można uznać za bezpieczną na poziomie śladowym w gotowych produktach kosmetycznych, które zawierają CBD lub inne składniki pochodzące z konopi.

Informacje na temat CBD zainteresowane strony mogą przesłać za pomocą poczty elektronicznej  z dopiskiem: „Call for data – CBD” na adres GROW-COSMETICS-CALLS-FOR-DATA@ec.europa.eu najpóźniej do 30 września 2024 r.

Zachęcamy do zapoznania się z wymogami, jakie powinny spełniać dane przesłane do Komisji Europejskiej, które są dostępne pod adresem: https://single-market-economy.ec.europa.eu/consultations/call-data-ingredients-used-cosmetic-products-0_en

Przewiń do góry