Zmiany związane z konopiami nie zachodzą jedynie na poziomie legislacyjnym. Rok 2022 przyniósł również przełomowy wyrok w sprawie ziela konopi włóknistych!

Pod koniec 2021 r. informowałyśmy Państwa o korzystnym dla branży konopnej wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego  (NSA) – 17 lutego 2022 r. został wydany wyrok, który jest konsekwencją uchylenia wyroku sądu I instancji właśnie przez NSA.

Przypominamy, że NSA wskazał, że brak wymienienia składnika w Katalogu Nowej Żywności, np.: ziela konopi, nie stanowi, że konieczne jest przeprowadzenie  procedury autoryzacyjnej z rozporządzenia 2015/2283. Aby uznać składnik za nową żywność, należy zbadać szerszy kontekst danej sprawy i zapisy zamieszczone w Katalogu Novel Food  przy czym uchylił zaskarżony wyrok oraz nakazał ponowne rozpatrzenie sprawy przez sąd I instancji.

Wspomnianego 17 lutego 2022 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny wydał wyrok, w którym podzielił zdanie NSA oraz wskazał znaczące z punktu widzenia rynku konopnego argumenty:

  • Źródłem informacji na temat statusu określonych składników, jest Katalog Nowej Żywności, mający prawnie niewiążący charakter, prowadzony przez Komisję Europejską. We wstępie do Katalogu wskazuje się, że zwiera listę niewyczerpująca i służy jako wskazówka, czy dany produkt będzie wymagał zezwolenia zgodnie z rozporządzeniem w sprawie nowej żywności;
  • Twierdzenie w tej sytuacji przez GIS, ze w ww. Katalogu wyraźnie wskazano, że w przypadku rośliny Cannabis sativa L. znana jest historia spożycia przed dniem 15 maja 1997 r. jako żywności tylko następujących produktów: nasion z konopi, oleju z nasion konopi, mąki z nasion konopi, odtłuszczonych nasion konopi, stanowiło nieuprawnioną nadinterpretację stanowiska Komisji Europejskiej.
  • Stwierdzenie „nowości” ziela Cannabis sativa L., jako żywności przez organ było niemożliwe także z tego powodu, że z przedłożonej przez skarżącą opinii Komisji Europejskiej z dnia 18 grudnia 1997 r., znanej także organowi z urzędu, wprost wynikało wyłączenie ziela Cannabis sativa L. spod obowiązywania rozporządzenia w sprawie nowej żywności. Wskazano w niej bowiem, że „zdecydowano, iż żywność zawierająca części ziela konopi siewnej nie podlega pod regulację Rozporządzenia (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady ws. Nowej żywności” (tj. rozporządzenia zastąpionego w 2015 r. nowym rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/2283);
  • Zatem konieczność przeprowadzenia dowodów na okoliczność znacznego spożycia ziela konopi siewnych przed 1997 r. powinna pojawić się dopiero w sytuacji, gdyby z opinii Komisji Europejskiej, wypracowanych stanowisk państw członkowskich w ramach grupy roboczej oraz mającego charakter pomocniczy Katalogu Nowej żywności rzeczywiście wynikało, że produkty na bazie Cannabis sativa L. podpadają pod regulację rozporządzenia w sprawie nowej żywności.

Podsumowując, z przywołanego wyroku jednoznacznie wynika, że ziele konopi włóknistej (Cannabis sativa L.) posiada historię spożycia, zaś automatyczne przypisywanie składnikom konopnym statusu nieautoryzowanej nowej żywności jest wbrew przepisom prawa krajowego jak i europejskiego.

Powyższy wyrok jest pierwszym, lecz mamy nadzieję, że nie ostatnim wyrokiem Sądów Administracyjnych, który potwierdza historię spożycia innych składników konopnych, niż jedynie wymienionych wprost w Katalogu Novel Food, w Unii Europejskiej przed 15 maja 1997 r.

Przewiń do góry