Brak możliwości stosowania nazw takich jak: ,,mleko” ,,masło” czy ,,ser” w odniesieniu do produktów roślinnych został ustanowiony na poziomie europejskim kilka lat temu. Dzięki tym zasadom konsumenci nie są wprowadzani w błąd co do pochodzenia produktów oraz mogą w bardziej świadomy sposób dokonywać wyborów.

O podobny zakaz postulują w poszczególnych państwach członkowskich Unii Europejskiej przedstawiciele branży mięsnej oraz wege. Aktualnie prośby branży zostały wysłuchane we Francji.

30 czerwca 2022 r. francuskie władze opublikowały dekret nr 2022-947, który zabrania używania nazw mięsa takich jak: „stek” i „kiełbasa” w odniesieniu do roślinnych produktów białkowych. Dekret ma na celu wyeliminowanie nieporozumień co do modnych alternatyw dla mięsa.

„Nie będzie możliwe używanie terminologii sektorowej tradycyjnie kojarzonej z mięsem i rybami do oznaczania produktów, które nie należą do świata zwierząt i które w istocie nie są porównywalne” – czytamy w dekrecie.

Jednak zgodnie z sekcją 5 dekretu ,,Produkty legalnie wyprodukowane lub wprowadzone do obrotu w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w Turcji lub legalnie wyprodukowane w innym państwie będącym stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym nie podlegają wymogom niniejszego dekretu.”. Oznacza to, że zakaz ma zastosowanie wyłącznie do produktów wyprodukowanych we Francji.

Dekret wchodzi w życie 1 października 2022 r. Jak wskazano w przepisach przejściowych, nazwy będą mogły pozostać wyłącznie na środkach spożywczych wyprodukowanych lub oznakowanych przed 1 października 2022 r. Produkty te mogą być wprowadzane do obrotu do 31 grudnia 2023 r.

Przypominamy, że w 2020 r. podobne rozwiązania zostały przedstawione unijnemu prawodawcy – jednak propozycje zmian zostały odrzucone.

Treść dekretu dostępna na stronie: https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045978360

Przewiń do góry