W dniu 19 października wchodzi w życie Rozporządzenie Komisji (UE) 2023/2086 z dnia 28 września 2023 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 oraz załącznik do rozporządzenia Komisji (UE) nr 231/2012 w odniesieniu do stosowania octu buforowanego jako środka konserwującego i regulatora kwasowości

Ocet buforowany został zdefiniowany jako produkt płynny lub suszony przygotowany przez dodanie środków buforujących do octu. Stosowanymi środkami buforującymi są wodorotlenki sodu/potasu (E 524 – E 525) oraz węglany sodu/potasu (E 500 – E 501). Ocet jest zgodny z normą europejską EN 13188:2000 i jest uzyskiwany wyłącznie ze źródła pochodzenia rolniczego (z wyjątkiem drewna/celulozy) w drodze podwójnej fermentacji, alkoholowej i kwaśnej. Podstawowymi składnikami octu buforowanego są kwas octowy i jego sole.

Rozporządzenie 2023/2086 przewiduje, że dodatek E267 może być stosowany jako środek konserwujący lub regulator kwasowości. Jeżeli w Państwa produktach znajduje się ocet buforowany, warto zweryfikować, czy zastosowanie tego dodatku do żywności jest prawidłowe.

Pełen tekst aktu prawnego dostępny jest pod poniższym linkiem: (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32023R2086&qid=1695985263938)

Bądźcie z nami na bieżąco z najnowszymi przepisami!

Przewiń do góry