Rozporządzenie Komisji (UE) 2021/468 z dnia 18 marca 2021 r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 1925/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do gatunków roślin zawierających pochodne hydroksyantracenu wchodzi w życie już 8 kwietnia 2021 r.

Rośliny zawierające pochodne hydroksyantracenu są liczne i należą do różnych rodzin i rodzajów botanicznych. Powszechnie stosuje się je w suplementach diety.

Już w 2013 r. Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) stwierdził, że nie zaleca się długotrwałego stosowania ani spożywania dużych porcji pochodnych hydroksyantracenu ze względu na niebezpieczeństwo zaburzenia równowagi elektrolitowej, osłabienie pracy jelit i uzależnienie od środków przeczyszczających. Zaś w 2018 r. EFSA w swojej opinii wykazał rakotwórczość ekstraktu z całych liści aloesu.

Biorąc pod uwagę możliwość wystąpienia poważnych, szkodliwych skutków dla zdrowia związanych ze stosowaniem w żywności ekstraktów aloesu zawierających pochodne hydroksyantracenu oraz fakt, że nie można ustalić dziennego spożycia pochodnych hydroksyantracenu, które nie powoduje zagrożenia dla zdrowia ludzi, substancja została zakazana.

Co to oznacza dla producentów suplementów diety?

Podmioty wprowadzające do obrotu oraz produkujące suplementy diety powinny zweryfikować wprowadzane do obrotu produkty pod kątem nowego katalogu substancji zakazanych. W stosownych przypadkach konieczne będzie rozpoczęcie procedury wycofania produktu z obrotu.

Należy podkreślić, że producenci oraz dystrybutorzy powinni zweryfikować swoje produkty również pod kątem pozostałych substancji, które zasiliły wykaz substancji zakazanych:

  • aloeemodyna i wszystkie preparaty, w których substancja ta jest obecna;
  • emodyna i wszystkie preparaty, w których substancja ta jest obecna;
  • dantron i wszystkie preparaty, w których substancja ta jest obecna  

Co więcej, pomimo braku pewności naukowej, EFSA wyraził także obawy odnośnie bezpieczeństwa innych wyciągów zawierających pochodne hydroksyantracenu (wytwarzanych np. z Rheum, Cassia i Rhamnus) i zamieścił je w części ,,C” rozporządzenia – ,,Substancje podlegające kontroli przez Wspólnotę”.

Przewiń do góry