Wydane rozporządzenie ma na celu dostosowanie krajowych przepisów do unijnych, w tym w szczególności do rozporządzenia Komisji (UE) 2021/418 z dnia 9 marca 2021 r.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 listopada 2021 r. zmieniające rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 października 2007 r. w sprawie składu oraz oznakowania suplementów diety weszło w życie 18 grudnia 2021 r.

W wykazie dozwolonych form chemicznych zostały dodane dwie nowe pozycje:

  • chlorek rybozydu nikotynamidu
  • cytrynian jabłczan magnezu

Warto również wskazać, że w odniesieniu do chlorku rybozydu nikotynamidu na wcześniejszym etapie zostało wydane rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/16 zezwalające na wprowadzenie na rynek chlorku rybozydu nikotynamidu jako nowej żywności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2283 oraz zmieniające rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/2470 – określające bezpieczne limity tej formy chemicznej i ograniczenia spożycia dla kobiet w ciąży i karmiących piersią.

Ponadto składnik ten w myśl zezwolenia Komisji podlega ochronie danych i w tym okresie nowa żywność może być wprowadzana na rynek w Unii wyłącznie przez przedsiębiorstwo, które uzyskało decyzję o novel food. Treść rozporządzenia oraz warunki stosowania znajdą Państwo pod linkiem:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020R0016&from=PL

Jeżeli potrzebują Państwo dodatkowych informacji w związku ze zmianami lub wsparcia w zakresie suplementów diety, serdecznie zapraszamy do kontaktu!

Przewiń do góry