W związku z wejściem w życie nowej ustawy o wyrobach medycznych z dniem 1 stycznia 2023 r. zaczęły obowiązywać nowe przepisy dotyczące reklamy wyrobów medycznych. Zmiany dotyczą również branży medycyny estetycznej, w której reklama usług bardzo często polega na nawiązywaniu do różnego rodzaju urządzeń medycznych, implantów, technik laserowych, czy też kwasu hialuronowego.

Zgodnie z nowymi zasadami reklama w branży medycyny estetycznej kierowana do publicznej wiadomości nie będzie mogła:

  • polegać na wykorzystywaniu wizerunku osób wykonujących zawody medyczne lub podających się za takie osoby lub przedstawiać osób prezentujących wyrób w sposób sugerujący, że wykonują taki zawód;
  • dotyczyć wyrobów przeznaczonych do używania przez użytkowników innych niż laicy (czyli „wyrobów specjalistycznych”).

Nowe regulacje dotyczą reklam:

  • w mediach tradycyjnych, jak i w Internecie czy social mediach;
  • działalności gospodarczej lub zawodowej, w której wykorzystuje się wyrób medyczny do świadczenia usług – w zakresie, w jakim dotyczy ona usług świadczonych przy użyciu danego wyrobu, w tym usług wypożyczania, najmu lub użyczania wyrobów;
  • polegających na prezentowaniu wyrobów w czasie spotkań, których celem lub efektem jest zachęcanie do nabywania wyrobów, lub finansowania takich spotkań.

Podmioty z branży medycyny estetycznej, które dotychczas prowadziły reklamę, mają czas na zmianę i dostosowanie swoich akcji reklamowych niespełniających nowych wymogów do 30 czerwca 2023 r. Jednakże pod warunkiem, że reklamy na starych zasadach rozpoczęły się przed 1 stycznia 2023 r.

Zatem jak stosować reklamę w branży medycyny estetycznej?

Po szczegółowe rekomendacje zapraszamy do kontaktu!

Przewiń do góry