Urodziny, sylwester, ważny sukces zawodowy i prywatny – do uczczenia tych wydarzeń często konsumenci wybierają wino musujące.

Ten ekscytujący moment zrywania foli z szyjki butelki oraz wystrzał korka znają wszyscy dorośli.

Niedługo jednak charakterystyczna cecha win musujących, jaką jest folia otaczająca klamrę, może zniknąć z półek sklepowych.

Sprawcą całego zamieszania jest nowe rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2023/1606 z 30 maja 2023 r., które wejdzie w życie już 28 sierpnia.

Nie wszyscy o tym wiedzą, jednak wygląd butelki wina musującego został określony w unijnych przepisach prawa i obowiązuje w całej Unii Europejskiej.

Zgodnie z obowiązującym jeszcze przez kilka dni brzmieniem rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/33, które uzupełnia rozporządzenie 1308/2013 w odniesieniu do wniosków o objęcie ochroną nazw pochodzenia, oznaczeń geograficznych i określeń tradycyjnych w sektorze wina, procedury zgłaszania sprzeciwu, ograniczeń stosowania, zmian w specyfikacji produktu, unieważnienia ochrony oraz etykietowania i prezentacji:

Wino musujące, gatunkowe wino musujące i aromatyczne gatunkowe wino musujące wyprodukowane w Unii wprowadza się do obrotu lub wywozi w szklanych butelkach typowych dla wina musującego zamkniętych za pomocą:

a) w przypadku butelek o nominalnej pojemności większej niż 0,20 litra: zamknięcia w kształcie grzybka, zrobionego z korka lub innego materiału, który może być używany w połączeniu ze środkami spożywczymi, utrzymywanego w miejscu poprzez klamrę, przykrytego, jeżeli to konieczne, przez kapsel oraz otoczonego folią, która w całości przykrywa zamknięcie oraz całą szyjkę lub jej część;

b) w przypadku butelek o nominalnej pojemności nieprzekraczającej 0,20 litra: jakiegokolwiek innego odpowiedniego zamknięcia.

Pozostałych napojów wyprodukowanych w Unii nie można wprowadzać do obrotu ani wywozić w szklanych butelkach typowych dla wina musującego lub w butelkach posiadających zamknięcie opisane w akapicie pierwszym lit. a).

Z końcem sierpnia producenci win musujących będą mieli prawo wyboru w zakresie użycia foliowej otoczki – zgodnie bowiem z rozporządzeniem nowelizującym mogą oni mogą podjąć decyzję o nieotaczaniu klamry folią.

Jaka była przyczyna zmian?

Jak wskazano w preambule rozporządzenia nowelizującego unijny prawodawca wziął pod uwagę między innym: oszczędność kosztów, zapobieganie powstawaniu odpadów lub poprawa wprowadzania do obrotu, pod warunkiem, że nie ma zagrożenia dla bezpieczeństwa produktu polegającego na niezamierzonym otwarciu lub manipulowaniu klamrą.

Co na to środowisko winiarskie?

Przedstawiciele rynku są podzieleni. Z jednej strony zwolennicy rozwiązania cieszą się z możliwości wprowadzenia oszczędności w swoich przedsiębiorstwach, przeciwnicy zaś wskazują na ryzyko braku rozpoznawalności win musujących spośród innych trunków.

Przewiń do góry