,,Czy CBD jest nową żywnością?” ,,Przecież istnieje historia spożycia!”  – nie raz w dyskusji branżowej przewijały się zapewne te zdania. Co więcej, sytuacji nie ułatwiły złożone przed Komisja Europejska wnioski o autoryzację syntetycznego CBD jako składnika nowej żywności.

Po wyroku TSUE z 2020 r. oraz zmianie podejścia Komisji co do CBD jako środka narkotycznego – przypominamy, że TSUE wskazało, że CBD nie wydaje się mieć efektu psychotropowego lub jakiekolwiek szkodliwy wpływ na zdrowie człowieka – rozpoznawanie wniosków zostało wznowione i wszyscy z zapartym tchem czekamy na wydanie pierwszych decyzji!

Jak sytuacja przedstawia się w 2022 r?

Obecnie 5 wniosków dotyczących syntetycznego CBD przeszło pozytywnie walidację dokumentacji aplikacyjnej i jest ocenianych przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA), podczas gdy rejestr pytań EFSA wymienia 12 nowszych wniosków, które nie zostały jeszcze zatwierdzone.

Wraz z początkiem nowego roku ogłoszono, że EFSA opracowuje oświadczenie w sprawie bezpieczeństwa kannabidiolu (CBD) jako nowej żywności, zgodnie z rejestrem pytań EFSA. Oświadczenie to wydawane jest z własnej inicjatywy EFSA i nie jest związane z oceną poszczególnych zastosowań CBD i ekstraktów CBD jako nowej żywności. Szczegóły nie zostały jeszcze ujawnione, jednak eksperci branżowi wskazują, że oświadczenie wyjaśni oczekiwania dotyczące zastosowań CBD i ekstraktów CBD w nowej żywności i ma stanowić wskazówkę dla wnioskodawców projektujących produkty CBD, które nadają się do stosowania jako żywność lub w żywności.

Kiedy będziemy mogli zapoznać się z oświadczeniem EFSA?

Zgodnie z dostępnymi informacjami termin na wydanie oświadczenia upływa już 31 stycznia 2022 r!

Zachęcamy do śledzenia naszej strony oraz LI, gdzie na bieżąco publikujemy najnowsze doniesienia dla branży konopnej!

Przewiń do góry