Wzbogacenie etykiet środków spożywczych w oświadczenia zdrowotne, oświadczenia żywieniowe oraz symbole nie jest nowością. Producenci i dystrybutorzy żywności dokładają starań, aby ich produkty przyciągały wzrok konsumentów.

W ubiegłych latach szersze grono konsumentów zaczęło stosować dietę bezglutenową – niektórzy ze względów zdrowotnych, zaś inni ograniczyli spożycie glutenu, gdyż jest to modne.

Pytanie, na które należy odpowiedzieć, to kiedy żywność może być oznaczona jako bezglutenowa? Przepisy prawa jasno określają, jakie wymogi musi spełnić środek spożywczy, aby mógł zostać oznaczony w ten sposób!

Zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 828/2014 z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat nieobecności lub zmniejszonej zawartości glutenu w żywności sformułowanie „bezglutenowy” można stosować wyłącznie, jeśli dana żywność w postaci sprzedawanej konsumentowi końcowemu zawiera nie więcej niż 20 mg/kg glutenu.

Co więcej, przepisy prawa określają również przesłanki wykorzystania na oznakowaniu sformułowania „o bardzo niskiej zawartości glutenu”. Środki spożywcze mogą zostać oznaczone za pomocą tego oświadczania „wyłącznie, jeżeli zawartość glutenu w żywności składającej się z jednego lub większej liczby składników lub zawierającej jeden lub większą liczbę składników wytworzonych z pszenicy, żyta, jęczmienia, owsa lub ich odmian krzyżowych, które zostały specjalnie przetworzone w celu zmniejszenia zawartości glutenu, nie przekracza 100 mg/kg glutenu w żywności sprzedawanej konsumentowi końcowemu”.

Nie samymi opisami przyozdobione są etykiety żywności. Coraz więcej produktów bezglutenowych posiada znak przekreślonego kłosajednak nie wszyscy mogą go używać!

Znakiem tym mogą zostać oznaczone wyłącznie produkty posiadające certyfikat.

Polskie Stowarzyszenie Osób z Celiakią i na Diecie Bezglutenowej jest organizacją, która w Polsce jest uprawniona do udzielania przedsiębiorcom licencji na użycie znaku.

Aby uzyskać licencję, należy przejść certyfikację opartą o Standard AOECS (Europejskie Zrzeszenie Stowarzyszeń Osób z Celiakią).

AOECS stworzyło również Europejski System Licencyjny, którego głównym celem „jest jednolicenie znakowania żywności bezglutenowej poprzez wprowadzenie jednego wspólnego znaku symbolizującego żywność bezglutenową, połączone z regularną kontrolą produktów bezglutenowych (badania na zawartość glutenu, audyty i stała współpraca z producentami)”.

Certyfikacja opiera się nie tylko na standardach wypracowanych przez stowarzyszenia. Badania produktów pod kątem zawartości glutenu odwołują się do norm określonych we wspomnianym już rozporządzeniu 828/2014.

Jakie wymogi oprócz zawartości glutenu do 20 mg/kg muszą spełnić przedsiębiorcy chcący uzyskać certyfikat? Poniżej krótka ściągawka:

  • Pamiętaj o rozdzieleniu linii produkcyjnej – podział powinien uniemożliwić ewentualne zanieczyszczenie produktów glutenem;
  • Zaktualizuj proces produkcyjny tak, aby nie było możliwości zanieczyszczenia wtórnego;
  • Zgłoś się do jednostki Stowarzyszenia i przejdź audyt.

Wszystkie produkty, które pomyślnie przeszły audyt i uzyskały licencję do używania znaku przekreślonego kłosa są uwzględnione w wykazie prowadzonym przez Polskie Stowarzyszenie Osób z Celiakią i na Diecie Bezglutenowej. Dzięki temu konsumenci mogą w łatwy sposób zweryfikować poprawność użycia znaku.

Przewiń do góry