Już w tym roku możemy spodziewać się zmian w zakresie oznakowania środków spożywczych, w tym również suplementów diety!

Wynika to z faktu, że Komisja Europejska planuje zmianę rozporządzenia nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności.

Dlaczego wprowadzane są zmiany?

Komisja Europejska wskazuje, że zmiany są częścią unijnej strategii „od pola do stołu„. Co więcej, zmiany mają za zadanie zapewnienić dostęp do lepszych informacji na etykietach ,,aby pomóc konsumentom w dokonywaniu zdrowszych i bardziej zrównoważonych wyborów żywności oraz w walce z marnotrawstwem żywności.”

Co wchodzi w zakres zmian?

  1. Zmiana przepisów dotyczących oznaczania daty („spożyć przed” i „najlepiej spożyć przed”):

Według danych z 2015 r. mniej niż połowa konsumentów rozumie znaczenie sformułowania ,,należy spożyć do” oraz ,,najlepiej spożywać przed”. Zdaniem Komisji Europejskiej przyczynia się to do marnowania żywności na poziomie nawet 20%.

  • Wprowadzenie obowiązkowego oznaczania wartości odżywczej z przodu opakowania:

Celem ustanowienia zharmonizowanego obowiązku oznaczania wartości odżywczej z przodu opakowania jest poprawa zrozumienia przez konsumentów wartości odżywczej żywności podczas jej zakupu. Takie rozwiązanie ma na celu uniknięcie sytuacji, w której użyte oświadczenia żywieniowe i zdrowotne maskowałyby ogólny stan odżywczy żywności, co mogłoby wprowadzić konsumenta w błąd przy podejmowaniu zdrowych wyborów.

  • Rozszerzenie obowiązku podawania informacji o pochodzeniu niektórych produktów:

Celem zmiany jest umożliwienie konsumentom lepszej identyfikacji pochodzenia żywności oraz ułatwienie świadomych i zrównoważonych wyborów żywieniowych. Przy podejmowaniu decyzji żywieniowych konsumenci są coraz bardziej podatni na szereg czynników, w tym: pochodzenie żywności i długość łańcucha dostaw żywności. Zdaniem Komisji Europejskiej inicjatywa zapewni konsumentów w całej Unii te same informacje o pochodzeniu żywności.

Kalendarium:

Konsultacje publiczne w zakresie zmian potrwają do 7 marca 2022 r.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Komisję Europejską zmiany mają zostać przyjęte w czwartym kwartale 2022 roku!

Jeżeli mają Państwo pytania związane z nadchodzącymi zmianami lub wprowadzają Państwo na rynek środki spożywcze i chcieliby Państwo zasięgnąć porady, zapraszamy do kontaktu!

Przewiń do góry