Pokłosie orzeczenia TSUE - data-src=

Wyrokiem numer n°810 z dnia 23 czerwca 2021 r. francuski Sąd Najwyższy uchylił orzeczenie sądu apelacyjnego, zgodnie z którym sklepy w tym kraju nie mogą legalnie sprzedawać kannabidiolu (CBD), niepsychotycznego związku związanego z konopiami. Tym samym Cour de cassation potwierdził zasadność wyroku TSUE w sprawie C-663/18, o którym informowaliśmy w jednym z naszych artykułów: https://foodmedlaw.pl/wazny-wyrok-tsue-dot-cbd/

Sprawa, w której zapadł francuski wyrok, rozpoczęła się w 2019 r. W ramach otwartego śledztwa dotyczącego naruszeń prawa służby policyjne, na terenie przedsiębiorstwa, znalazły produkty zawierające konopie oraz produkty wycofane ze sprzedaży i przechowywane w lodówce w oczekiwaniu na wynik podobnego postępowania dotyczącego produktów wykrytych w innym sklepie tej samej marki.

Po przeprowadzeniu postępowania przez sąd I Instancji jak i przez sąd apelacyjny, sprawa została skierowana do Sądu Najwyższego. Postępowanie kasacyjne skupiło się legalności sprzedaży produktów na bazie CBD w specjalistycznym sklepie w Dijon we Francji.

Jakie orzeczenie zapadło? Opierając się na zasadzie wolnego handlu towarami w Unii Europejskiej, Cour de cassation orzekł, że sędziowie nie mogą uznać sprzedaży CBD we Francji za nielegalną, jeśli był on legalnie produkowany w państwie członkowskim UE.

Bez rozważenia, czy zajęte substancje nie zostały legalnie wyprodukowane w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, sąd nie przedstawił podstaw do swojego orzeczenia” – stwierdził Sąd Najwyższy, uchylając tym samym orzeczenie sądu apelacyjnego.

Przypominamy, że Trybunał Sprawiedliwości UE orzekł w 2020 roku, że żadne prawo krajowe nie może zabronić sprzedaży CBD legalnie wyprodukowanego w państwie członkowskim UE.

Podkreślamy, że Cour de cassation nie orzekł, czy sprzedaż CBD we Francji jest legalna czy nie, i nakazał sądowi niższej instancji ponownie rozstrzygnąć sprawę dotyczącą właściciela sklepu sprzedającego CBD.

Przewiń do góry