Czy suplement diety jest lepszy od leku?

O tym jak ważne jest stosowanie prawidłowej komunikacji dotyczącej produktów przekonał się niedawno wytwórca produktów leczniczy z witaminą D, któremu zarzucono prowadzenie reklamy stanowiącej czyn nieuczciwej konkurencji. Skarga została złożona do Komisji Etyki Reklamy.

Sporna sprawa dotyczyła reklamy produktu z witaminą D, która, zdaniem skarżącego, miała wskazywać na przewagę produktów leczniczych nad suplementami diety. Spot prezentował scenę, w której jedna z osób informowała, że stosuje witaminę D w formie lek, zaś druga wskazała, że lek przyjmuje się w przypadku choroby, zaś do uzupełnienia codziennej diety w witaminę D służy suplement diety.

Według skarżącej firmy reklama sugerowała, że leki są produktami gorszej kategorii i sugerowała konieczność konsumowania suplementów diety w miejsce leków w sytuacji niedoboru witaminy D w organizmie.

Z kolei na obronę zarzutów producent suplementów diety wskazał, że reklama w żadnym stopniu nie zniechęca do stosowania leków w razie zaistnienia takiej konieczności, promuje jedynie namysł przed dokonaniem zakupu przez potencjalnych konsumentów

Ostatecznie Rada Reklamy po dokonaniu analizy materiału w sprawie stanęła na stanowisku, że w przedmiotowej reklamie nie ma takiej treści, jaką sugerował w skardze skarżący. W przytoczonym dialogu nie ma również wskazania, iż osoba w nim występująca choruje. Zespół Orzekający uznał, iż w świetle powyższego nie może formalnie rozpatrywać treści, która nie zaistniała w kwestionowanym przekazie reklamowym.

Nie jest to pierwsza skarga na reklamę produktów z witaminą D. Czy uważają Państwo, że KER zajął słuszne stanowisko?

Przewiń do góry