7 maja 2022 roku wejdzie w życie nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, o której wspominaliśmy Państwu w naszych wpisach.

Ustawa umożliwia uprawę konopi innych niż włókniste i zbiór ziela lub żywicy konopi innych niż włókniste w celu wytwarzania surowca farmaceutycznego przez instytuty badawcze – po uzyskaniu zezwolenia Głównego Inspektora Farmaceutycznego.

25 kwietnia 2022 roku na stronie Rządowego Centrum Legislacji udostępniono projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie szczegółowych warunków i sposobu zabezpieczenia upraw konopi innych niż włókniste oraz przechowywania zbiorów ziela lub żywicy konopi innych niż włókniste.

Projekt ten bierze pod uwagę ustalenia międzyresortowe, w których brały udział między innymi: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwo Zdrowia.

Rozporządzenie ma za zadanie dookreślić warunki, które należy spełnić, aby uzyskać zezwolenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego. Wymogi dotyczą nie tylko samej uprawy konopi innych niż włókniste, ale również sposobu przechowywania.

Poniżej przedstawiamy w skrócie najważniejsze wymagania, które mają zapewnić należytą ochronę upraw:

  • Obowiązek posiadania środków sygnalizujących naruszenie zabezpieczeń przed dostępem na miejsce upraw osób nieuprawnionych – realizacja obowiązku następuje poprzez posiadanie i zastosowanie instalacji alarmowej sygnalizującej każdorazową próbę przełamania lub przełamanie zabezpieczeń technicznych miejsca upraw lub próbę nieuprawnionego wstępu na miejsce upraw;
  • Posiadanie systemu RFID – realizowane poprzez posiadanie i zastosowanie systemu RFID w zakresie monitoringu ewidencji roślin uprawianych, zebranych i zniszczonych oraz lokalizacji roślin;
  • Umieszczenie oznakowania w postaci tablic ostrzegawczych zawierających informację o zakazie wstępu osób nieuprawnionych na miejsce upraw – powinno zostać zrealizowane poprzez posiadanie i zastosowanie oznakowań miejsca prowadzenia upraw, które zawierają informacje o zakazie wstępu osób nieuprawnionych, w szczególności w postaci widocznych tablic ostrzegawczych;
  • Zainstalowanie środków umożliwiających nieprzerwaną obserwację miejsca upraw, w szczególności rejestrację obrazu – realizowane poprzez posiadanie i zastosowanie urządzeń monitorujących, w tym służących do obserwowania i rejestrowania obrazu, działających w systemie całodobowym.

Przypominamy, że jednym z warunków wydania pozytywnej decyzji w sprawie zezwolenia, określonym w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii, jest uzyskanie opinii organu Policji właściwej ze względu na miejsce uprawy konopi innych niż włókniste i zbiór ziela lub żywicy konopi innych niż włókniste, w przedmiocie spełnienia warunków i sposobu zabezpieczenia upraw i zbiorów. Opinia będzie wydawana w formie postanowienia.

Aktualnie projekt jest na etapie konsultacji. Planowane jest, aby rozporządzenie weszło w życie z dniem następującym po dniu jego ogłoszenia.

Jeśli wprowadzają Państwo do obrotu produkty konopne lub planują działalność w tym obszarze, to zapraszamy do kontaktu! Nasze doświadczenie i specjalizacja w tej dziedzinie pozwolą bezpiecznie i legalnie rozwijać Państwa biznes.

Przewiń do góry