Od dawna wiadomo, że ustawa z 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zabrania na obszarze kraju reklamy i promocji napojów alkoholowych, z wyłączeniem piwa.

Reklama piwa jest dozwolona jedynie po spełnieniu warunków wskazanych w ustawie.

Czy to dotyczy również mediów społecznościowych, stron internetowych? Przecież możemy tam znaleźć tysiące informacji i przekazów reklamujących trunki alkoholowe!

Już w 2015 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu wskazał: ,,Ponadto wobec zamieszczenia na stronie internetowej informacji dotyczących promocji napojów alkoholowych, należy wskazać, że art. 131 ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości zawiera bezwzględny zakaz promocji napojów alkoholowych, który dotyczy automatycznie także i publicznie dostępnych stron internetowych.”

Pomimo wyroku z 2015 r. w mediach społecznościowych nie brakuje reklam napojów alkoholowych, posty, relacje, konkursy promujące konsumpcję mocnych alkoholi to dla użytkowników codzienność.

Jednak ostatnio za sprawą warszawskiego sądu o tego typu reklamach stało się głośno. 

Troje celebrytów zostało ukaranych grzywnami (najwyższa z nich wynosi 80 tys. zł) za reklamowanie w Internecie alkoholu. Reklama miała polegać na pokazywaniu na profilach społecznościowych produktów, które celebryci wprowadzili do obrotu pod własną marką. Na reklamę składały się również przepisy na drinki z napojami alkoholowym, posty polecające nowości, a także miejsca, gdzie można owe produkty zakupić.

Przypominamy, że za prowadzenie reklamy lub promocji napojów alkoholowych w sposób sprzeczny z przepisami ustawy wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi grozi kara grzywny od 10 000 do 500 000 zł.

Co więcej, reklama napojów alkoholowych to zgodnie z prawem  publiczne rozpowszechnianie znaków towarowych napojów alkoholowych lub symboli graficznych z nimi związanych, a także nazw i symboli graficznych przedsiębiorców produkujących napoje alkoholowe, nieróżniących się od nazw i symboli graficznych napojów alkoholowych, służące popularyzowaniu znaków towarowych napojów alkoholowych; za reklamę nie uważa się informacji używanych do celów handlowych pomiędzy przedsiębiorcami zajmującymi się produkcją, obrotem hurtowym i handlem napojami alkoholowymi, zaś promocja napojów alkoholowych (również kara grzywną) to publiczna degustacja napojów alkoholowych, rozdawanie rekwizytów związanych z napojami alkoholowymi, organizowanie premiowanej sprzedaży napojów alkoholowych, a także inne formy publicznego zachęcania do nabywania napojów alkoholowych.

Zgodnie z informacjami podanymi do wiadomości publicznej wyrok w sprawie osób publicznych ukaranych za reklamę alkoholu nie jest prawomocny, niemniej jednak organy ścigania zapowiedziały prowadzenia postępowań również wobec innych celebrytów, którzy zachęcają do zakupu i konsumpcji alkoholu w mediach społecznościowych.

Przewiń do góry