Polski rynek konopny czeka na nowelizację ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, która zwiększy limit THC w suchej masie produktów z 0,2% do 0,3%.

Nie może jednak umknąć naszej uwadze inny projekt nowelizacji tej samej ustawy, który proponuje zmiany w uprawie konopi siewnej!

8 lutego 2022 r. podczas 48. posiedzenia Sejmu przedstawiono sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa.

Jakie są założenia aktualnego projektu, który jest popierany przez większość ugrupowań?

Po pierwsze projekt proponuje zmianę przeznaczenia uprawy konopi: ,,Uprawa konopi włóknistych może być prowadzona:

 1. na potrzeby włókiennicze, chemiczne, celulozowo-papiernicze, kosmetyczne, farmaceutyczne i energetyczne;
 2. na potrzeby nasiennictwa i naukowo-badawcze;
 3. w celu hodowli odmian konopi włóknistych, rekultywacji i remediacji gruntów;
 4. na cele spożywcze, weterynaryjne, paszowe, pszczelarskie, nawozowe i izolacyjne;
 5. na potrzeby produkcji materiałów kompozytowych, materiałów budowlanych i naturalnych środków ochrony roślin.”

W projekcie znalazło się miejsce również na uprawę konopi we własnych celach:

Uprawa konopi włóknistych prowadzona na cele lub potrzeby określone w pkt 4 i 5, na potrzeby włókiennicze, energetyczne oraz w celu rekultywacji i remediacji gruntów może być prowadzona również na potrzeby własne. Proponowana powierzchnia uprawy konopi włóknistych, na potrzeby własne ma wynosić nie więcej niż 1 ha rocznie.

Konopie włókniste pochodzące z upraw własnych będą mogły być przetwarzane we własnym zakresie na cele lub potrzeby określone w przepisie.

Największa zmianą jest jednak wprowadzenie rejestru producentów konopi włóknistych oraz podmiotów prowadzących działalność w zakresie skupu konopi włóknistych – od wpisu do rejestru będzie uzależniona możliwość prowadzenia działalności.

Wpis będzie dokonywany na wniosek zainteresowanego, po spełnieniu przesłanych wskazanych w ustawie.

Organem właściwym do dokonania wpisu ma być dyrektor oddziału terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Oznacza to, że wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce położenia uprawy nie będzie wydawał zezwoleń – art. 47 ustawy ma zostać uchylony.

Za dokonanie wpisu w rejestrze będzie trzeba uiścić opłatę:

 • producent konopi – 30 zł;
 • podmiot prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie skupu konopi włóknistych od producenta konopi włóknistych – 125 zł.

Właściwy dyrektor oddziału będzie posiadał również uprawnienia do przeprowadzenia kontroli producenta konopi włóknistych, podmiotu prowadzącego działalność w zakresie skupu konopi włóknistych w zakresie zgodności danych zawartych w rejestrze konopi włóknistych ze stanem faktycznym.

Projekt ustawy powiększa również katalog czynów za które przedsiębiorcy mogą zostać ukarani karą pieniężną:

 1. Kto uniemożliwia właściwemu dyrektorowi oddziału przeprowadzenie kontroli uprawy maku lub konopi włóknistych podlega karze pieniężnej w wysokości 10 000 zł.;
 2. Kto, będąc wpisanym do rejestru maku albo rejestru konopi włóknistych, wbrew obowiązkowi:
 3. nie składa wniosku o zmianę danych wpisanych do rejestru maku albo rejestru konopi włóknistych lub nie składa tego wniosku w terminie określonym w tym przepisie,
 4. nie informuje o zakończeniu albo zawieszeniu działalności w zakresie uprawy lub skupu maku lub konopi włóknistych lub nie przekazuje tej informacji w terminie określonym w tym przepisie,
 5. nie przekazuje informacji, o których mowa w tym przepisie, lub nie przekazuje tych informacji w terminie określonym w tym przepisie

– podlega karze pieniężnej w wysokości 1 000 zł.

Z uwagi na przedłożone przez posłów poprawki projekt ponownie trafił do Komisji celem ustosunkowania się do nich. Niemniej jednak, należy zauważyć, że większość posłów jest pozytywnie nastawiona do proponowanych zmian.

Z aktualnym projektem nowelizacji można zapoznać się pod adresem: https://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/0/B4363D66120136EDC12587DB00505332/%24File/1977.pdf

Przewiń do góry