Okrągły stół – inicjatywa Prezesa UOKiK-u w sprawie uporządkowania reklamy w mediach społecznościowych.

Inicjatywa Prezesa UOKiK-u stanowi kontynuację działań podjętych rok temu, kiedy to przez wspomniany Organ zostały wydane Rekomendacje Prezesa UOKiK w sprawie oznaczania treści komercyjnych w mediach społecznościowych.

Zarówno UOKiK, jak i inne organy państwowe, widzą zwiększoną świadomość konsumencką w tym zakresie, wskazując że niejednokrotnie konsumenci zgłaszają naruszenia nie tylko dotyczące sposobu prowadzenia reklamy oraz jej oznaczania, ale również jej przedmiotu. Istnieje bowiem szereg produktów, które w związku ze swoją kwalifikacją prawną obarczone są pewnymi ograniczeniami w prowadzeniu reklamy bądź w ogóle podlegają zakazowi jej prowadzenia.

W związku z powyższym Prezes UOKiK wyszedł z inicjatywą spotkania, w którym uczestniczyli najważniejsi gracze w mediach społecznościowych, czyli Meta (FaceBook i Instagram), Google i TikTokiem. Uczestnicy położyli nacisk na omówienie kwestii szybszej oraz skuteczniejszej eliminacji niezgodnych z prawem reklam.

Podczas dyskusji swoimi doświadczeniami i obserwacjami podzielili się także przedstawiciele Urzędu Rejestracji Produktów, Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego oraz Krajowej Administracji Skarbowej. Do grupy najczęściej wymienianych i poruszanych dziś tematów trafiły kampanie reklamujące usługi lub produkty z kategorii zakazanych, w przypadku których żaden rodzaj reklamy nie jest prawnie dozwolony.

Przez uczestników spotkania zostało wskazane, że istnieje konieczność wdrożenia odpowiednich środków technicznych umożliwiających kontrolę platform społecznościowych nad treściami reklamowymi prezentowanymi przez influencerów, tak aby możliwe było natychmiastowe usunięcie treści reklamowych naruszających powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Obecnie obowiązki kontrolne treści zamieszczanych na platformach internetowych określa Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną, gdzie w art. 14 zostało przewidziane, że administratorzy danych powinni po otrzymaniu urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych niezwłocznie uniemożliwić dostęp do tych danych. Natomiast już niedługo, czyli 17 lutego 2024 r. wejdą w życie przepisy aktu o usługach cyfrowych – DSA [Digital Services Act], które mają usprawnić zwalczanie nielegalnych treści i dezinformacji w internecie, zapewnić odpowiedzialność platform za ich algorytmy oraz poprawić moderację treści.

Strony zapowiedziały kontynuację dialogu i spotkań w tej sprawie, tak aby ulepszyć nadzór nad treściami publikowanymi w internecie.

Temat reklamy niejednokrotnie może budzić wątpliwości z uwagi na ilość wprowadzonych regulacji w zależności od produktu czy usługi będącej przedmiotem reklamy. Jeżeli widzą Państwo również potrzebę omówienia tej kwestii w ramach prowadzonej przez siebie działalności, to eksperci z FoodMedLaw służą pomocą.

Przewiń do góry