RZEKOME OBNIŻKI CEN, FAŁSZYWE OPINIE KONSUMENTÓW W SIECI, ŹLE OZNACZONE PŁATNE REKLAMY W WYNIKACH WYSZUKIWANIA? UWAGA RUSZAJĄ KOLEJNE KONTROLE UOKiK!

Od 1 stycznia 2023 r. po wprowadzeniu do polskich przepisów unijnej dyrektywy Omnibus oraz znowelizowaniu ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług, krajowi przedsiębiorcy zostali zobowiązani m.in. do:

  • odpowiedniego informowania o obniżkach cen;
  • stosowania jasnych zasad plasowania ofert w wynikach wyszukiwania;
  • nie sugerowania, że publikowane opinie konsumenckie są prawdziwe, jeśli przedsiębiorca nie wdrożył mechanizmów zabezpieczających ich wiarygodność.

Z uwagi na powyższe UOKiK wraz z Inspekcją Handlową weryfikują, w jaki sposób przedsiębiorcy dostosowali się do nowych zasad wynikających z implementacji dyrektywy Omnibus. W pierwszej kolejności rozpoczęły się kontrole Inspekcji Handlowej w 6 sieciach handlowych, a do ponad 40 przedsiębiorców zostały wysłane wystąpienia w sprawie możliwych nieprawidłowości w zakresie informowania o obniżkach cen.

Prezes UOKiK wskazał, że od początku roku zwrócono uwagę na różnego rodzaju nieprawidłowości w szczególności dotyczące braku umieszczania ceny, nadawanie wprowadzających w błąd nazw (np. „cena referencyjna”), nadmierne eksponowanie ceny regularnej czy obliczanie korzyści wyłącznie od niej.

Z informacji od przedsiębiorców wynika również, że kontroli podlegają wpisy dotyczące prowadzenia działalności w Internecie (wg. PKD), jak również szczegółowo weryfikowane są regulaminy sklepów internetowych oraz polityki prywatności.

Aktualnie Inspekcja Handlowa za naruszenie przepisów o cenach może nałożyć na przedsiębiorcę karę w wysokości do 20 tys. zł. Natomiast, gdyby sytuacja powtórzyła się trzykrotnie w ciągu roku od pierwszego naruszenia, wówczas kara może zostać nałożona w wysokości 40 tys. zł. Prezes UOKiK ma natomiast możliwość nałożenia kary w wysokości do 10 proc. obrotu na firmę i do 2 mln zł na osobę zarządzającą, w sytuacji, gdy zostaną stwierdzone naruszenia zbiorowych interesów konsumentów.

W jaki sposób zatem przygotować informację czytelną, rzetelną i jasną informację o najniższej cenie z 30 dni przed obniżką oraz ustrzec się przed ewentualnymi karami? W celu szczegółowej rekomendacji i analizy Państwa reklam, działalności i funkcjonowania online zapraszamy do kontaktu!

Przewiń do góry