Nie tak dawno informowaliśmy o zmianach dotyczących CBD we Francji, czy początek 2022 r. powita nas informacją o możliwych zmianach u naszych zachodnich sąsiadów?

Niemcy są znani na rynku konopnym, między innymi, z medycznej marihuany. Nie zmienia to faktu, że konopie są nadal wymienione w niemieckiej ustawie o środkach odurzających (Gesetz über den Verkehr mit Betäubungsmitteln) – to wciąż przeszkadza nawet branży CBD.

W załączniku I do ustawy, który określa ,,narkotyki, które nie są przeznaczone do obrotu”, widnieje zapis:

  • ,,Konopie (marihuana, rośliny i części roślin należące do rodzaju konopi), – oprócz                   
  • ich nasiona, chyba że są przeznaczone do niedozwolonej uprawy,
  • jeśli pochodzą z uprawy w krajach Unii Europejskiej z kwalifikowanymi nasionami odmian, które zostały wymienione w dniu 15 marca roku uprawy w art. 9 Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 639/2014 z dnia 11 marca 2014 uzupełniającego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 z przepisami dotyczącymi płatności bezpośrednich dla właścicieli gospodarstw rolnych w ramach systemów wsparcia wspólnej polityki rolnej oraz zmieniającego załącznik X ww. rozporządzenia (Dz. 181 z dnia 20 czerwca 2014 r., s. 1) są wymienione w aktualnie obowiązującej wersji Wspólnego katalogu odmian gatunków roślin rolniczych lub zawartość tetrahydrokannabinolu ,nie przekracza 0,2%, a obcowanie z nimi (z wyjątkiem uprawy) służy wyłącznie celom komercyjnym lub naukowym, które wykluczają nadużywanie w celu odurzenia,
  • jeśli są sadzone jako pasy ochronne podczas uprawy buraków i niszczone przed kwitnieniem,
  • jeżeli są uprawiane przez firmy z branży rolniczej, które spełniają wymogi art. 1 ust. 4 ustawy o ubezpieczeniu emerytalnym rolników, z wyłączeniem firm z branży leśnej, ogrodniczej, winiarskiej, rybnej, stawowej, pszczelarskiej i rybactwa śródlądowego i wędrownej hodowli owiec lub o przyznanie pomocy na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. z przepisami o dopłatach bezpośrednich dla właścicieli gospodarstw rolnych w ramach systemów wsparcia Wspólnej Polityki Rolnej oraz uchylenia rozporządzenia Rady (WE) nr 637/2008 i rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s.608) w aktualnie obowiązującym brzmieniu mogą być brane pod uwagę, a uprawa odbywa się wyłącznie z kwalifikowanych nasion odmian, które są wymienione w dniu 15 marca roku uprawy we Wspólnym katalogu odmian gatunków roślin rolniczych, o którym mowa w art. 9 Rozporządzenia Delegowanego ( UE) nr 639/2014 są wymienione (konopie przemysłowe) lub
  • celach określonych w Załączniku III  (środki odurzające do obrotu i środki odurzające na receptę)
  • Żywica konopi (haszysz, oddzielna żywica roślin należących do rodzaju konopi).”

Czy więc istnieje możliwość zmiany poprzez wykreślenie konopi z załącznika do ustawy?

Eksperci niemieccy są sceptyczni. Co prawda, zmiany zarówno na rynku europejskim jak i w państwach spoza UE trwają, to jednak w przypadku Niemiec mało prawdopodobne jest całkowite usunięcie rośliny z ustawy o środkach odurzających.

Istnieje jednak iskierka nadziei. Zdaniem ekspertów bowiem mogą zostać wprowadzone przepisy dotyczące stosowania konopi zarówno w sytuacjach medycznych, jak i niemedycznych, z których te ostatnie mogą przypominać przemysł alkoholowy.

Kiedy możemy spodziewać się zmian? Tego nie wiemy. Niemniej jednak prawnicy z FoodMedLaw obserwują zmiany na rynku konopnym, zarówno w Polsce jak i w Europie. Na bieżąco informujemy Państwa o zachodzących oraz możliwych zmianach.

Przewiń do góry